Kvalitet i fokus i budgetproppen

21 september 2007

75 milj kr mer till forskning och forskarutbildning vid Uppsala universitet.

75 miljoner kronor mer till forskning och utbildning på forskarnivå och ytterligare 20 miljoner kronor till kvalitetssatsningar i utbildningen - det får Uppsala universitet i regeringens nyligen lagda budgetproposition.


- Det är glädjande att regeringen vill satsa på kvalitet inom utbildning och forskning och denna förstärkning blir ett nödvändigt tillskott om vi ska stå oss i den internationella konkurrensen, säger rektor Anders Hallberg.
Uppsala universitet får cirka 75 miljoner kronor mer till forskning och till utbildning på forskarnivå, pengar som universitetet fritt kan fördela utifrån egna prioriteringar.

- Vi har ju nyligen avslutat vår stora genomlysning av all forskning vid universitetet, KoF 07, vilket givetvis har betydelse för de kvalitetssatsningar inom forskningen som vi kommer att göra internt, säger Anders Hallberg.

Ökad ersättning
På utbildningssidan satsar regeringen totalt 240 miljoner kronor på att höja kvaliteten i utbildningen. Av dessa pengar får Uppsala universitet cirka 20 miljoner kronor. Ersättningsbeloppet för utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi höjs med 6,78 procent och för naturvetenskap, teknik och farmaci med 2,17 procent.
- Det gör det möjligt för varje lärosäte att minska dimensioneringen och därigenom öka kvaliteten, säger Kerstin Jacobsson, planeringschef vid Uppsala universitet.
Dessutom tilldelas universitetet ytterligare åtta platser för en fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen.

Kommande löneökningar
Men i budgetpropositionen finns samtidigt en besparing, för Uppsalas del på 13,3 miljoner kronor, och dessutom måste kostnaden för kommande löneökningar tas med i beräkningen och ställas i relation till en pris- och löneomräkning på endast 0,77 procent.

Regeringen prioriterar även att öka lärosätenas självbestämmande och minska detaljstyrningen och man har för avsikt att tillsätta en utredning om detta.
- Vi är glada att man fortsätter att betona universitetets självständighet, säger Anders Hallberg.
Regeringen vill också skapa tryggare och tydligare villkor för anställda lärare och forskare. År 2006 fick en utredare i uppdrag att se över dagens befattningsstrukturer och ett betänkande kommer att presenteras i december i år.

Läs mer om satsningen på forskning i budgetpropositionen 2008 

Senast uppdaterad: 2021-03-24