Framtidens byggande i kulturhistorisk miljö

26 september 2007

Inför årets Linnéfirande restaurerades Linneanum med särskild hänsyn till kulturhistoria och miljö. Denna vecka blir byggnaden en plats för diskussioner på hög nivå när experter inom samhällsplanering och byggande samlas till konferens om hållbart samhällsbyggande.

Bostäder, utomhusmiljöer, kommunikationer och annan infrastruktur är viktiga delar i ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande. Som ett led i detta arbete genomför Uppsala universitet, Uppsala kommun och Sh bygg AB denna vecka en gemensam byggkonferens om hållbart samhällsbyggande i Linneanum. Konferensen ”Skapa morgondagen” samlar några av Sveriges främsta experter inom samhällsplanering, byggproduktion och fastighetsförvaltning. Forskare från Uppsala universitet presenterar världsledande forskning och ger sin bild av framtiden med bland annat smarta fönster och annan solcellsteknik. Konferensen pågår den 27-28 september och kommer att fokusera på hållbart samhällsbyggande ur olika perspektiv, t ex utifrån klimat- och miljöeffekter, energianvändning, byggkvalitet, livslängd. 

Huvudtalare är Lena Sommestad, fd miljöminister och från 1 oktober vd för Svensk Fjärrvärme AB och konferensen vänder sig till fastighetsägare, byggare, stadsplanerare, underleverantörer, arkitekter, konsulter, politiker och forskare. Målet är att placera Uppsalaregionen i frontlinjen för hållbar och långsiktig byggnadsutveckling.

 

Fullständigt program:

http://130.238.132.227/4DCGI/beskrivning?kursID=726&random=438  

Senast uppdaterad: 2021-03-24