Universitetet överlämnar mänskliga kvarlevor till Arjeplogs sameförening

7 september 2022

Uppsala universitet överlåter nu kvarlevorna efter en man som funnits i universitets samlingar till Arjeplogs sameförening. Begravningen sker vid en ceremoni i Arjeplog den 9 september. Vid samma tillfälle begravs också kvarlevor som funnits i Lunds universitets samlingar.

I juni 2021 tog universitetet emot en begäran från Arjeplogs sameförening om repatriering (återlämnande) av ett skelett som finns i Uppsala universitetsmuseums historiska samlingar. Rektor begärde då tillstånd av regeringen att få överlåta kvarlevorna och i juni i år fattade regeringen beslut om repatriering.

En delegation från vardera universitet medverkar vid ceremonin i Arjeplog som arrangeras av Arjeplogs sameförening och Svenska kyrkan.

– Med det arv Uppsala universitet förvaltar följer ansvar. Vi har fört en konstruktiv och aktiv dialog med Sametinget och vill på detta sätt medverka i försoningsprocessen, säger Uppsala universitetets rektor Anders Hagfeldt.

Med hjälp av dokumentation över samlingarna och efterforskningar vid Stockholms stadsarkiv har universitetet kunnat slå fast att kvarlevorna kommer från en man som var kyrkskriven i Arjeplogs församling. Han dog 1892 medan han avtjänade ett livstidsstraff på Långholmens centralfängelse. Vid den tiden var det inte ovanligt att kroppar från personer som avled i fängelse överlämnades till universitetens medicinska utbildning och forskning.

Läs mer om de mänskliga kvarlevor som finns i Uppsala universitets samlingar.

Kraniet som funnits vid Lunds universitet och som begravs vid samma ceremoni har inte kunna identifierats. Det skänktes till universitetet i mitten av 1800-talet av Erik Magnus Waldenström som arbetat som provinsialläkare i Norrbotten och kommer troligtvis från en plundrad grav. Läs mer på Lunds universitets webbplats.

För mer information kontakta:
Mikael Ahlund, museichef vid Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, tel: 070-167 90 17, e-post: Mikael.Ahlund@gustavianum.uu.se
Eller universitetets presstjänst 070-425 08 64, e-post: press@uu.se

 

Senast uppdaterad: 2021-03-24