Universitetets första excellenta lärare utsedda

Pressmeddelande
8 mars 2013

Uppsala universitets första excellenta lärare har utsetts av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten respektive samhällsvetenskapliga fakulteten. Det är ett nytt karriärsteg och en ny titel för extra skickliga lärare vid universitetet.

-   Våra excellenta lärare är viktiga för att utveckla fakultetens utbildningskvalité. Utbildning av högsta kvalité är något vi skapar tillsammans och vi är mycket glada för att ha excellenta lärare bland våra kollegor och pedagogiska ledare, säger Ingrid Ahnesjö prodekan för utbildning vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

-   Ett erkännande av detta slag är tänkt som ett synliggörande av framstående kolleger som utmärker sig i sin lärargärning. Deras arbete kommer både studenterna till godo, och tjänar som inspiration för oss andra, säger Shirin Ahlbäck Öberg prodekan vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Uppsala universitet strävar efter högsta möjliga kvalitet både inom forskning och utbildning och i det pedagogiska programmet betonas att det ska löna sig för lärarna att utveckla sin pedagogiska kompetens. Sådana meriter kan dokumenteras i en s k pedagogisk meritportfölj.

I slutet av 2011 beslutade Uppsala universitet som första kompletta lärosäte att införa ett nytt universitetsgemensamt system för att premiera pedagogisk skicklighet. Särskilt pedagogiskt välmeriterade lärare skulle kunna få titeln excellent lärare och ett automatiskt lönelyft efter bedömning enligt beslutade riktlinjer. Syftet var att skapa incitament för lärarna att satsa på pedagogisk utveckling - ett viktigt steg för att öka kvaliteten i undervisningen.

Titeln excellent lärare skiljer sig tydligt från grundnivån på samma sätt som en docenttitel skiljer sig från en doktorstitel. Bedömningen görs av en arbetsgrupp med stöd av två pedagogiskt sakkunniga, varav en från annat lärosäte. Minst en av dem ska ha sin vetenskapliga kompetens inom ämnesområdet. Alla tillsvidareanställda lärare kan ansöka om titeln.

De nu utsedda excellenta lärarna är:

Teknatfak:
Staffan Andersson, institutionen för fysik och astronomi.
Jannika Andersson Chronholm, institutionen för fysik och astronomi.
Anna Brunberg, institutionen för ekologi och genetik.
Maja Elmgren, institutionen för kemi.
Cecilia Johansson, institutionen för geovetenskaper.
Hans Karlsson, institutionen för kemi.
Johan Larsson, institutionen för fysik och astronomi.
Lars-Åke Nordén, institutionen för informationsteknologi.
Arnold Pears, institutionen för informationsteknologi.
Lina von Sydow, institutionen för informationsteknologi.
Gesa Weyhenmeyer, institutionen för ekologi och genetik.

Samfak:
Jan Lindvall, företagsekonomiska institutionen.
Christer Karlsson, statsvetenskapliga institutionen.

Kontaktpersoner ang processen:
Ingela Frost, ordförande i teknisk-naturvetenskapliga fakultetens nämnd för antagning av excellenta lärare, tel: 070-425 01 16, ingela.frost@uadm.uu.se
Ingrid Ahnesjö, prodekan fakulteten för teknik och naturvetenskap, tel: 018-471 26 70, ingrid.ahnesjo@ebc.uu.se
Shirin Ahlbäck Öberg, prodekan och ordförande i samhällsvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp för lektorsärenden, tel: 018-471 33 39, shirin.ahlback@statsvet.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24