Eva Heggestad - prisad för sin genuspedagogik

4 oktober 2007

Eva Heggestad

Eva Heggestad, docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, har utsetts till årets Karin Westman Berg-pristagare. Hon får stipendiet för sina mångåriga insatser inom ämnena litteraturvetenskap och genusforskning.

Som forskare och lärare vid litteraturvetenskapliga institutionen, har hon under många år ”…varit ett nav för såväl genusforskning som genuspedagogik”.
Några av hennes senaste böcker är: ”En bättre och lyckligare värld: kvinnliga författares utopiska visioner 1850-1950” (2003), ”En bok och en dagens, tack! Lästips från en lunchbokcirkel” (2007), samt antologibidragen ”Litteraturens omklädningsrum” (2004), ”Män må icke under någon förevändning taga plats i damkupé. Civilisation och kritik i Elin Wägners Norrtullsligan” (2005) och ”Alice Lyttkens och det kluvna trettiotalet” (2006).

Eva Heggestad har även varit mentor för många unga litteraturforskare med genusperspektiv, drivit det genusvetenskapliga seminariet vid litteraturvetenskapliga institutionen samt ansvarat för att införa ett genusperspektiv inom den universitetsövergripande bildningskursen Core Curriculum.
Hon har ”… också varit en en uppskattad och inspirerande mentor inom ramen för universitetets pedagogiska kurs. Genom sin forskargärning vidareför och utvecklar hon således arvet från Karin Westman Berg.” Så lyder en del av motiveringen.

Bakom priset står Föreningen för kvinnliga forskare i Uppsala och Karin Westman Berg-fonden. Prissumman är 5 000 kronor.
Prisutdelningen sker söndagen den 14 oktober kl 16, då pristagaren även kommer att hålla ett föredrag.

Senast uppdaterad: 2021-03-24