Hormonstörande kemikalier påverkar nybildningen av livmoderns blodkärl

Pressmeddelande
27 maj 2013

Kemikalier med hormonstörande egenskaper påverkar celler i livmodern som är viktiga för nybildningen av blodkärl. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet. När endotelcellernas funktion störs kan kvinnor bland annat drabbas av missfall, havandeskapsförgiftning eller infertilitet.

Det finns tusentals kemikalier (industrikemikalier, förbränningsprodukter, läkemedel, hygienprodukter och bekämpningsmedel) som liknar och härmar hormoner. Kemikalier som kan störa den naturliga rytmen och regleringen som sker via hormoner i kroppen benämns gemensamt som ”hormonstörande kemikalier”. Den mängd av hormonstörande kemikalier som vi utsätts för ökar lavinartat varje år, i stort sett alla människor och djur på vår jord har uppmätbara värden i blodet.

Hösten 2012 kom det en stor forskningssammanställning från WHO som visar att sjukdomar som kan relateras till exponering för hormonstörande kemikalier är bröst- och prostatacancer, endometrios, infertilitet, diabetes och kardiovaskulära sjukdomar, för tidig pubertet och fetma. Exakt hur kemikalierna orsakar dessa sjukdomar är som regel okänt.

I sin avhandling har Malin Helmestam, doktorand vid institutionen för kvinnor och barns hälsa, tillsammans med kollegor undersökt hur några ämnen med hormonstörande egenskaper påverkar endotelceller ifrån livmoderslemhinnan. Endotelceller är betydelsefulla för nybildning av blodkärl. Livmoderslemhinnan, vars huvudsakliga funktion är att ta emot och implantera ett blivande embryo, är beroende av normalt fungerande blodkärl. Störningar i endotelcellernas funktion kan leda till påverkan på blodkärlsnybildning och därigenom öka risken för missfall, havandeskapsförgiftning, infertilitet, blödningsrubbningar och endometrios. I livmoderslemhinnan styrs endotelcellerna till viss del av svängningar i nivåerna av framförallt könshormonerna östrogen och progesteron.

I avhandlingen studerades effekterna av kadmium (en tungmetall med östrogena egenskaper), tamoxifen (ett bröstcancerläkemedel som motverkar östrogen), mifepriston, (ett läkemedel för medicinsk abort och som motverkar progesteron) och bisphenol A (en industrikemikalie med östrogena egenskaper).

-  Det visade sig att alla fyra kemikalier påverkade endotelceller från human livmoderslemhinna, berättar Malin Helmestam.

Avhandlingen visar att kemikalier med hormonstörande egenskaper har förmågan att påverka uttrycket av vissa tillväxtfaktorer som är viktiga för reglering av nybildning av livmoderslemhinnans blodkärl. I andra studier har man sett att påverkan på just denna grupp av tillväxtfaktorer kan orsaka blödningsrubbningar, endometrios, reducerad fertilitet och havandeskapsförgiftning.

-  Exponering för hormonstörande kemikalier kan alltså leda till sjukdomar som medför stor inverkan på kvinnans liv och livskvalitet. En reducering av mängden hormonstörande kemikalier i vår miljö skulle sannolikt bidra till en minskning av dessa sjukdomar, säger Malin Helmestam.

Avhandlingen försvaras den 5 juni. Läs mer om avhandlingen och ladda ner den.

För mer information kontakta Malin Helmestam tel: 018- 611 57 72 eller e-post: Malin.Helmestam@kbh.uu.se">Malin.Helmestam@kbh.uu.se


Senast uppdaterad: 2021-03-24