Vicerektor om Nobelpriset: "Inte en dag för tidigt!"

8 oktober 2007

Vid BMC finns ett laboratorium med den teknik som nu belönas med Nobelpriset.

Nobelpriset i medicin/ fysiologi går i år till Mario R Capecchi, Sir Martin J Evans och Oliver Smithies. - Inte en dag för tidigt. De har spelat en kolossalt stor roll inom sitt forskningsområde de senaste 20 åren, säger Ulf Pettersson, vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går alltså till Mario R Capecchi, USA, Sir Martin J Evans, Storbritannien och Oliver Smithies, USA. De tilldelas gemensamt priset för deras upptäckter av "principer för att introducera specifika förändringar av gener i möss med användning av embryonala stamceller".
Karin Forsberg Nilsson, stamcellsforskare vid Uppsala universitet:
- Forskningen har skapat ett helt nytt verktyg för att studera geners funktion i däggdjur och utgör numera basen för den moderna stamcellsforskningen. Det är ett mycket välförtjänt pris.

Tack vare nobelpristagarnas upptäckter har man kunnat utveckla en riktad genmodifiering i möss - och framställa så kallade knock-out-möss. Uppsala universitet har ett laboratorium för att ta fram knock-out-möss, andra transgena möss och embyronala stamceller för såväl våra egna forskare som forskargrupper från andra universitet.

Genom riktad genmodifiering kan forskare fastställa betydelsen av enskilda gener i hälsa och sjukdom. Tekniken används i dag inom så gott som all biomedicinsk forskning, från grundforskning till utveckling av ny sjukdomsterapi. Människans och musens arvsmassa överensstämmer till 95 procent.

Läs mer på Nobelstiftelsens webbplats

Senast uppdaterad: 2021-03-24