Flera Uppsalaforskare i TV-serie

12 oktober 2007

TV 1 och Utbildningsradion kommer under några fredagar framåt att sända föreläsningsserien "Utbildning i en föränderlig tid", där fem Uppsalaforskare medverkar. Bakom serien står Regionalt pedagogiskt kunskapscentrum - ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet och åtta kommuner.

Föreläsningsserien är tänkt vara en bildningsresa kring både historiska och nutida processer i samhället. Hur har själva utbildningen påverkats av dessa processer och vilken roll spelar utbildning när det gäller att förändra världen?

Föreläsningarna hölls under våren och nu sänds delar av denna serie, inspelad av Utbildningsradion, i SVT kanal 1, fem fredagar i rad kl 11, med början den 12 oktober.

Medverkande från Uppsala universitet är: Ulf P Lundgren, professor i pedagogik, Siv Andersson, professor i molekylär evolution, Maths Isacson, professor i ekonomisk historia, Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria och Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi.

Bakom föreläsningsserien står Regionalt pedagogiskt kunskapscentrum, RegPed, som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sigtuna, Tierp, Uppsala och Östhammar.
RegPed arbetar för att med gemensamma krafter bidra till att utbildning förändras och förbättras utifrån behov och krav.

Senast uppdaterad: 2021-03-24