Fredsbegreppet vidgas med årets nobelpris

12 oktober 2007

Om fredspriset, en kommentar

Torka kan ha viss betydelse för utvecklingen av en konflikt.

Årets fredspris delas lika mellan FN:s klimatpanel och politikern Al Gore som arbetat med att sätta klimatförändringarna på den politiska dagordningen. - Det är ett bra beslut. Samtidigt innebär det att man vidgar definitionen av fred till att omfatta även klimathoten, säger Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning.


Den norska Nobelkommittén har beslutat att årets fredspris ska delas mellan the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, dvs FN:s klimatpanel som bland annat analyserat det mänskliga inflytandet över klimatet - och Al Gore, den tidigare vicepresidenten, som politiskt arbetat med att få världen medveten om de klimathot vi står inför.
- Kommittén har gjort ett bra val. FN:s forskningsgrupp är en seriös vetenskaplig verksamhet och Al Gore utövar politisk påverkan i dessa frågor, säger Peter Wallensteen, som har Dag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning.
- Samtidigt har jag märkt under senare år en tendens att vidga definitionen av fred till att omfatta även andra former av mänskligt inflytande, än vad som ryms inom begreppet fred.

Snävare begrepp
- Sambandet mellan klimatfrågor och fred är inte särskilt tydligt, även om man kan finna enstaka exempel - som att torkan i Dârfûr haft viss betydelse för den konflikten, menar Peter Wallensteen.
Han tycker det är dags att återgå till en mer snäv definition av fredspriset.
- Även om just den här prisutnämningen är bra!
I samband med nobelprisutdelningen i Stockholm i december så brukar de flesta nobelpristagarna även komma till Uppsala och hålla föreläsningar. Förhoppningen är att även fredspristagarna ska komma i år.
- Jag har under åren hjälpt till med att få hit fredspristagarna och jag vet att de uppskattar att få tala inför Uppsala universitets studenter, säger Peter Wallensteen

Senast uppdaterad: 2021-03-24