"Metoden tillämpas inom olika discipliner vid universitetet"

15 oktober 2007

Om ekonomipristagarna 2007

Ekonomipristagarnas metod används för att skapa optimala system i samhället.

- Det är ett bra val. De tre ekonomipristagarna får priset för en metod som används när man vill fördela resurser i ett läge då informationen är ofullständig, kommenterar Bertil Holmlund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Ekonomipriset 2007 tilldelas Leonid Hurwicz vid University of Minnesota, USA, Eric S Maskin vid Institute for Advanced Study, USA och Roger B Myerson, vid University of Chicago, USA, för att de lagt grunden till teorin för allokeringsmekanismer. Den har bland annat hjälpt ekonomer att identifiera effektiva marknadsformer, regleringar och röstningsprocedurer.
Deras metod, som initierades av Leonid Hurwicz redan på 1960-talet och som därefter utvecklats av de båda andra, är generell och kan appliceras på olika områden i samhället; till exempel när man vill utforma ett optimalt skattesystem, försäkringssystem eller för den delen också ett belöningssystem.
- Det handlar om hur man på bästa sätt får en effektiv användning och fördelning av knappa resurser. Detta synsätt kan användas för till exempel miljöpolitiska beslut eller vid utformningen av olika typer av regleringar, säger Bertil Holmlund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Ta hänsyn till fler aspekter
- Deras metod tillämpas i situationer när informationen är ofullständig, där det finns så kallad privat information som borde ha betydelse vid utformningen av olika system i samhället. Ta till exempel skapandet av ett optimalt skattesystem. Då tar man ofta inte hänsyn till hur hårt folk jobbar, men sådana aspekter kan behöva vägas in och det ger metoden utrymme för, säger Bertil Holmlund.
Han menar att de tre nobelpristagarnas teori haft stor betydelse på många områden, långt utanför den så kallade ”marknadens” sfär och att deras synsätt idag tillämpas inom olika discipliner vid universitetet, främst inom nationalekonomi.
-

Senast uppdaterad: 2021-03-24