Starka utbildningsmiljöer siktar mot seger

15 oktober 2007

Uppsala universitet har två av nio utbildningsmiljöer som går vidare till en andra omgång, för att ta hem utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö 2007. Dessa två är företagsekonomiska institutionen och institutionen för biologisk grundutbildning (IBG).


Högskoleverket, HSV,  har beslutat vilka ansökningar som går vidare till en andra omgång av utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö 2007.  Totalt går nio utbildningar vidare och två kommer från Uppsala universitet: företagsekonomerna och biologisk grundutbildning.
För urvalet har HSV  tagit hjälp av en internationell expertpanel, som har bedömt med utgångspunkt från ansökningarnas innehåll och de ämnessakkunnigas utlåtanden.
Inför det slutliga avgörandet  i slutet av november, kommer den internationella expertpanelen att besöka lärosätena, innan HSV tar ett beslut om vem eller vilka som får utmärkelsen.

Senast uppdaterad: 2021-03-24