Årets Björkénska pristagare utsedda

Pressmeddelande
7 november 2013

Olle Eriksson, professor vid institutionen för fysik och astronomi, och Erik Hagersten, professor vid institutionen för informationsteknologi, har utsetts till årets mottagare av Björkénska priset.

Björkénska priset är ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning. Det delades ut första gången 1902.

Olle Eriksson får priset för sin internationellt framgångsrika forskning inom teoretisk materialfysik baserad på grundläggande kvantmekanik och för sitt ledarskap i dess tillämpningar i nya material med stor potential.

De dynamiska aspekterna av magnetiska material är något som intresserar många forskargrupper runt om i världen. Man kan se varje magnetiskt material som en samling av atom-stora magneter som linjerar sig i bestämda riktningar. Varför de ordnar sig på detta sätt har man god förståelse av, men vad som händer när de tvingas ur jämvikt, t.ex. för att läggas längs en annan riktning, är i stort sett ett oskrivet blad. Olle Eriksson är en ledande forskare inom detta område. Han ingår också i flera samarbeten inom tillämpad forskning, bland annat inom material- och energiområdet.

Erik Hagersten får priset för sitt framstående bidrag inom området datorarkitektur, med fokus på hög prestanda och industriell relevans.

För att förbättra prestanda och spara energi kommer framtidens processorchips att innehålla många parallella processorer. De viktigaste måtten på programvara kommer att bli utförda beräkningar per programmeringstimme och watt snarare än CPU-cykler per sekund. Programmen måste börja skrivas på en abstraktionsnivå som ligger närmare tillämpningen än datorplattformen och för det behövs kraftfulla automatiska programmeringsverktyg. Erik Hagersten leder forskning inom detta område och är också involverad i forskningscentret UPMARC, som tar fram nya metoder för programmering av parallella processer så att utvecklingen av programvara blir effektiv och resultatet blir driftsäkert.

Prissumman, som delas lika mellan pristagarna, är i år 340 00 kronor och överlämnas vid vinterpromotionen i januari 2013.

För mer information, kontakta:
Olle Eriksson, tel: 070-425 07 77, eller Erik Hagersten, tel: 070-425 05 02

Senast uppdaterad: 2021-03-24