Föredrag om biskop Wulfila samlade i ny bok

Pressmeddelande
5 december 2013

Biskop Wulfila var mannen som översatte bibeln till gotiska och skapade det gotiska alfabetet. Nu publiceras en ny antologi med föredrag från den internationella tvärvetenskapliga konferens som hölls i Uppsala för två år sedan på temat Wulfila och goterna.

Wulfila hade som biskop slagit sig ned med sina gotiska landsmän och trosfränder i provinsen Moesia som idag är en del av Bulgarien. På Wulfilas tid var provinsen en del av det romerska riket.  De kristna goterna hade flytt över Donau för att undgå förföljelser i Dakien. I dag finns det viktigaste vittnesbördet om Wulfilas bibelöversättning i Uppsala universitetsbibliotek: Codex argenteus, »Silverbibeln«, en praktfull evangeliehandskrift från Theoderik den stores hov i Ravenna på tidigt 500-tal.

2011 firades Wulfilas 1700-årsjubileum på olika sätt i Europa. Uppsala universitet anordnade en utställning och ett internationellt tvärvetenskapligt symposium på temat Wulfila och goterna. Arrangörer var Uppsala universitetsbibliotek och Institutionen för arkeologi och antik historia under beskydd av universitetets rektor.

Symposiet öppnades i Carolina Rediviva den 16 juni av Unesco:s generaldirektör Irina Bokova, som i samband med detta också tillkännagav uppförandet av Codex argenteus, Silverbibeln, på Unesco:s lista över världsminnen.

Nu har Wulfila-konferensens föredrag publicerats i en volym med samma titel som konferensen, Wulfila 311–2011. Bland konferensens internationellt mest kända föredragshållare kan nämnas historikern Herwig Wolfram som talade om Wulfila som kyrkoledare och teolog. Arkeologen Andrzej Kokowski föreläste om goterna som folk vid tiden för Wulfilas födelse och historikern Rossen Milev talade om det kulturella arvet efter Wulfila i Bulgarien och i den östliga ortodoxa traditionen.

Wulfila 311–201 har ISBN 978-91-554-8664-8 och utkommer som nummer 48 i serien Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis och nummer 57 i OPIA, Occasional Papers in Archaeology.

Volymen publiceras också digitalt och kan läsas i fulltext via länken: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-211536

För mer information kontakta Lars Munkhammar tel:  018-4713930, e-post: Lars.Munkhammar@ub.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24