Inbjudan: pressträff efter konsistoriet

Pressmeddelande
10 december 2013

I morgon, den 11 december, är det dags för konsistorium (styrelse) som följs av pressträff med universitetsledningen.

Universitetsledningen hälsar lokalmedia välkomna till pressträff med frågestund.

Under pressträffen rapporterar universitetsledningen kort vad som diskuterats och beslutats under sammanträdet. Därefter är det fritt att ställa frågor.

Bland ärendena på onsdag finns bland annat:

- Ställning som studentkår

-   Kvalitetsfrågor

Tid: 11 december, kl. 15.30

Plats: Nya konsistorierummet i Universitetshuset, bv (längst in till höger)

Rektor Eva Åkesson, prorektor Anders Malmberg och universitetsdirektör Ann Fust medverkar, ev även någon sakkunnig tjänsteman.

För anmälan och ev frågor, kontakta Anneli Waara, presschef, tel: 018-471 19 74, anneli.waara@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24