Flera riskfaktorer bakom skelettcancer hos hund

Pressmeddelande
12 december 2013

Skelettcancer hos hund påverkas av en mängd genetiska riskfaktorer. Det visar forskare från Uppsala Universitet och Broad Institute i en ny studie som publiceras i Genome Biology.  

Osteosarkom som är en form av skelettcancer är en ovanlig men mycket aggressiv cancerform som främst drabbar tonåringar. Bland vissa storvuxna hundraser är sjukdomen betydligt vanligare men i övrigt är likheterna stora mellan osteosarkom hos människa och hund. I den aktuella studien har forskarna jämfört gener mellan sjuka och friska hundar från tre olika hundraser för att hitta nedärvda riskfaktorer för sjukdomen.

- Det centrala är att vi hittar många olika riskfaktorer inom varje ras. Vi vet sedan tidigare att hundar av raserna greyhound, rottweiler och irländsk varghund löper risk att utveckla skelettcancer och våra resultat förklarar en stor del av den ökade risken, säger Emma Ivansson, forskare vid SciLifeLab och Uppsala Universitet.

I studien visas att varje hundras har sina egna riskgener, men att dessa gener sammanfaller i gemensamma sjukdomsmekanismer. En del gener är kända cancergener hos människor, medan andra är helt nya fynd. Forskarna studerade även en av riskfaktorerna i mer detalj och fann en ny reglersignal som ger ökat genuttryck i skelettcancerceller från människa.

- Våra resultat visar att signalvägar bl a inom benbildning och tillväxt är viktiga för sjukdomen. Då det finns stora likheter mellan skelettcancer hos hund och människa, tror vi att våra upptäckter kan bidra till ökad förståelse för hur skelettcancer uppstår hos människ, säger Kerstin Lindblad-Toh, professor vid Uppsala Universitet och Co-Director för SciLifeLab samt Director of Vertebrate Genome Biology på Broad Institute.  

Forskarna fortsätter nu att studera de identifierade riskfaktorerna närmare för att förstå hur de påverkar tumörutvecklingen och för att se om olika risk faktorer svarar på olika behandlingatyper.

Kontaktinfo:
Kerstin Lindblad-Toh kersli@broadinstitute.org  tel 070 167 9552
Emma Ivansson emma.ivansson@imbim.uu.se   tel 0733-329972

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs och ett samarbete mellan fyra universitet: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet.


Bilder för nedladdning:
Kerstin_Lindblad-Toh 

Senast uppdaterad: 2021-03-24