Ny studie visar samband mellan perfluorerade ämnen och diabetes

Pressmeddelande
12 december 2013

Perfluorerade ämnen är miljögifter som finns i till exempel vattenavstötande textilier och brandsläckningsskum. En forskargrupp ledd från Uppsala universitet har i en ny studie sett kopplingar mellan höga nivåer av perfluorerade ämnen i blodet och diabetes. Resultaten publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia.

Forskargruppen vid Uppsala universitet har tidigare visat på kopplingar mellan höga nivåer av miljögifter, som PCB, bekämpningsmedel och ftalater och diabetes. I den nya studien har de undersökt om även förhöjda nivåer av en annan typ av miljögifter, så kallade perfluorerade ämnen är relaterade till diabetes. Perfluorerade ämnen används bland annat i vattenavstötande material för kläder och matlagningsredskap.

I en grupp av drygt ettusen 70-åriga män och kvinnor från Uppsala mättes sju olika perfluorerade ämnen i blodet och relaterades till om individerna hade diabetes (114 stycken) eller ej. Dessa sju perfluorerade ämnen var mätbara hos i stort sett alla individerna i studien.

- Vi såg att höga nivåer av speciellt ett av de perfluorerade ämnena, perfluorononanoic acid (PFNA), var kopplat till diabetes. Även perfluorooctanoic acid (PFOA) var associerad till diabetes i denna grupp. Vi såg även att PFOA var kopplat till en störd utsöndring av insulin från bukspottskörteln, förklarar Monica Lind, docent i miljömedicin på enheten för arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

Studien reser frågan om höga nivåer av vissa perfluorerade ämnen, som återfinns hos alla individer i denna studie, är kopplade till utvecklingen av diabetes.

Studien ingår i den så kallade PIVUS-studien vid Uppsala universitet.

För mer information, kontakta Lars Lind, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper,  tel: 073-050 28 78, lars.lind@medsci.uu.se eller Monica Lind, docent i miljömedicin, 070-320 30 66, monica.lind@medsci.uu.se   

L. Lind, B. Zethelius, S. Salihovic, B. van Bavel, P. M. Lind (2013) Circulating levels of perfluoroalkyl substances and prevalent diabetes in the elderly, Diabetologia

Läs den vetenskapliga artikeln.

Senast uppdaterad: 2021-03-24