Uppsala universitet tar avstånd från rasistiskt uttalande från hedersdoktor

23 oktober 2007

James Watson har i en intervju i tidningen Sunday Times hävdat att det finns vetenskapliga belägg för att afrikaner är mindre intelligenta än andra folkslag. Uppsala universitet anser att Watsons åsikter saknar vetenskaplig grund och att han på ett ytterst kränkande sätt uttalat sig inom ett område där han saknar expertkunskaper.

Watson är tveklöst en av 1900-talets mest betydelsefulla forskare och han har tilldelats nobelpris och en rad hedersbetygelser vid olika lärosäten, inklusive Uppsala universitet. Genom sin aktade ställning inom forskarsamhället har Watsons osakliga uttalande gjort stor och irreparabel skada, vilket universitetsledningen djupt beklagar.

Senast uppdaterad: 2021-03-24