Li Bennich-Björkman kan bli nästa skytteanska professor

23 oktober 2007

Li Bennich-Björkman är på förslag.

Li Bennich-Björkman förelås bli nästa skytteanska professor. Hon blir då den första kvinnan på världens äldsta professur i statsvetenskap. I andra hand föreslås Joakim Palme.


Rekryteringen är i full gång av en efterträdare till Leif Lewin, som har varit skytteansk professor i 36 år. Nu har rekryteringsgruppen lämnat sitt förslag: Li Bennich-Björkman, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
Det finns tre sakkunniga, två i statskunskap och en i vältalighet, och alla tre håller Li Bennich-Björkman som första namn bland de sökande. I andra hand föreslås Joakim Palme, vd för Institutet för Framtidsstudier och professor i sociologi vid Stockholms universitet.
Nu ska rekryteringsgruppens förslag lämnas till ordföranden i Skytteanska stiftelsen, Nils-Axel Mörner. När han har valt en kandidat ska rektor stadsfästa detta, vid rektorssammanträdet 6 november.

Statsbyggnad och demokratier
Li Bennich-Björkmans forskning spänner över bland annat politisk kultur och institutionell förändring, statsbyggnad och demokratisering, framgångsrika organisationer och organisationsförändring. Under sin provföreläsning talade hon på temat ”Inga oskrivna blad: nya demokratier och det förflutnas betydelse.” Hon levandegjorde på ett tydligt sätt utvecklingen av demokrati och kommunismens fall och hade som utgångspunkt två nyckelpersoner i Estland.
Skytteanska professuren instiftades 1622 och sannolikt är världens äldsta statsvetarprofessur, med stark koppling till vältalighet.

Senast uppdaterad: 2021-03-24