12,5 miljoner doneras till Uppsala universitetsbibliotek

Pressmeddelande
28 januari 2014

Den nyinrättade ”Greta Renborgs fond” ska användas för särskilda satsningar på personarkiv vid handskrifts- och musikenheten, efter att paret Greta och Ulf Renborg testamenterat 12, 5 miljoner till Uppsala universitetsbibliotek.

Greta Renborg var en färgstark bibliotekarie och debattör och Ulf Renborg var professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Parets tillgångar har i enlighet med testamentet delats mellan Uppsala universitetsbibliotek och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA.
 
– Det är fantastiskt hedrande och roligt, säger Maria Berggren, chef för handskrifts- och musikenheten och Per Cullhed, 1:e konservator och avdelningschef för kulturarvet på Uppsala universitetsbibliotek. Detta är en mycket generös gåva som stärker oss i vårt arbete med personarkiv, ett material med stort allmän- och forskningsintresse. Den sätter fokus på informationsförmedling och skapar därmed nya möjligheter att sprida kunskap om det rika innehåll som finns i arkiven.

– Donationen är oerhört viktig för vår verksamhet, tillägger överbibliotekarie Lars Burman. Ända sedan Gustav II Adolfs dagar har biblioteket fått stora gåvor vilka lagt grund för forskning och kunskap om samhälle och historia. Greta och Ulf Renborgs donation är ännu en viktig länk i kedjan.

Greta Renborgs fond får stor betydelse för kännedomen och utnyttjandet av personhistoriska samlingar över hela Sverige genom att en tjänst som Greta Renborg-bibliotekarie inrättas med uppgift att arbeta med personarkiv, både i Uppsala och nationellt.

Läs mer
Greta Renborgs personliga arkiv finns på universitetsbiblioteket.  Läs mer om Greta Renborg på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats. 

För mer information, kontakta
Maria Berggren, e-post: maria.berggren@ub.uu.se, tel. 018-471 2917
Lars Burman, e-post: lars.burman@ub.uu.se, tel. 070-425 03 69

Bilder för nedladdning:
Greta Renborg 

Senast uppdaterad: 2021-03-24