Campus Gotland inleder samarbete med Forum Östersjön

Pressmeddelande
3 februari 2014

I Uppsala universitet Campus Gotlands samverkansuppdrag har Östersjöfrågorna särskilt betonats i mål- och strategidokumenten. Nu inleds ett närmare samarbete med nätverket Forum Östersjön som ett led att förverkliga målen.

-   Forum Östersjön har under många år arbetat med att sprida kunskap om och arrangera aktiviteter kopplade till Östersjön. Deras erfarenheter och kompetens gör dem till en viktig regional samarbetspart för oss, säger Olle Jansson, rektorsråd och ansvarig för att utveckla samarbetet.

Forum Östersjön är en ideell förening som bedriver folkbildande verksamhet på Gotland. De leder också ett havmiljöprojekt i Burgsviken och en utställning i Vamlingbo. I samarbetet med Uppsala universitet stärks långsiktighet och vetenskaplig kvalitet i verksamheten.

Uppsala universitet Campus Gotland vill genom samarbetet delas stärka sin förankring i regionen genom att ingå i det vitt utbyggda nätverket av forskare, organisationer, institutioner och filantroper. Det finns också en stor potential att genom samarbetet skapa nya kurser, erbjuda miljörelaterade examensarbeten eller initiera forskningsprojekt med anknytning till Östersjöns miljöfrågor. Inte minst blir Forum Östersjön en stor tillgång i universitetets samverkanuppdrag. Bland annat genom att delta i Östersjörelaterade folkbildningsaktiviteter, seminarier, öppna föreläsningar och möten med beslutsfattare och forskare.

- Ett samarbete med Uppsala universitet Campus Gotland kommer att ge näring åt Forum Östersjöns medborgarstyrda havsförvaltningen. Samarbetet kommer också att förkorta kommunikationsvägarna mellan kunskap och operativt miljöarbete på ett påtagligt sätt. Utbildning och folkbildning kommer genom samarbetet att mötas på samma arena, vilket är angeläget, säger Jan Larsson ordförande i föreningen Forum Östersjön.

Avtalet gäller i första hand under 2014, men kan förlängas efter utvärdering.

För mer information, kontakta:

Olle Jansson, rektorsråd, Campus Gotland, tel: 070-311 83 07, olle.jansson@uadm.uu.se

Jan Larsson, styrelseordförande Forum Östersjön, tel: 0731-841433, jan.larsson@vamlingbo.com

Senast uppdaterad: 2021-03-24