Universums och livets uppkomst i årets Celsius-Linnéföreläsningar

Pressmeddelande
6 februari 2014

Exakt hur vårt universum startade eller hur livet uppstod på vår planet är fortfarande oklart. Nyligen har dock kunskapen flyttats närmare startögonblicket, med hjälp av nya data från Plancksatelliten. Samtidigt lär vi oss alltmer om hur jorden, livet och vi människor utvecklats och förändras.

Vid årets Celsius-Linnéföreläsningar den 13 februari presenterar internationella toppforskare nya rön om universums utveckling och om människans evolution och dess betydelse för våra levnadsvillkor.

I februari varje år anordnar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten två föreläsningar till minne av Anders Celsius och Carl von Linné. De utvalda föreläsarna är forskare vars världsledande och högaktuella forskning rönt uppmärksamhet i forskarvärlden och är av stort allmänt intresse.

Årets föreläsningar äger rum på Ångströmlaboratoriet. Föreläsare är professor George Efstathiou från universitetet i Cambridge, Storbritannien, och professor Marlene Zuk från universitetet i Minnesota, USA. Fredagen den 14 februari hålls ett mångvetenskapligt Celsius-Linnésymposium med temat ”evolution” på Evolutionsbiologiskt centrum (EBC).

Media hälsas varmt välkomna till föreläsningarna och symposiet som äger rum dagen efter. Föreläsningarna den 13 februari direktsänds dessutom via webben.

Varför är vårt universum så gammalt och så stort? Varför är det bara nästan lika överallt och i alla riktningar? Nya mätningar av den kosmiska bakgrundsstrålningen som gjorts av Plancksatelliten kan besvara en del av dessa frågor och ge oss ny kunskap om hur universum utvecklades från början fram till 10-35 sekunders ålder. Celsiusföreläsaren George Efstathiou är professor i astrofysik och medlem i den vetenskapliga grupp som ansvarar för den europeiska Plancksatelliten som sändes upp 2009.

Linneföreläsningen tar upp frågor som huruvida den mänskliga kroppen och hjärnan är anpassade till våra moderna liv. Har vi verkligen avlägsnat oss för långt från vårt ursprung? Vi är förtjusta i att spekulera i hur livet levdes i människans barndom för att förklara vad vi bör äta och bör leva idag, men då förutsätter vi både att vi vet precis hur våra förfäder levde och att vi inte längre utvecklas, att vår evolution har stannat. Marlene Zuk varnar för båda dessa felaktiga antaganden. Det har aldrig funnits en guldålder då vi var perfekt anpassade till vår miljö och arten människa förändras ständigt. Marlene Zuk är professor i evolutionsbiologi och har skrivit flera populära böcker i ämnet.

Ett gemensamt tema för båda föreläsningarna är evolution, vilket fortsätter att behandlas under fredagens symposium. Genom vetenskapernas framsteg har vi numera kunskap om universums utveckling från ”big bang”, över galaxernas, stjärnornas och planetsystemens utveckling, till livets uppkomst och evolution på vår egen planet. Även vår kultur utvecklas: vårt språk, vår teknik, vår kunskap. Evolutionstanken ingår idag i många vetenskaper, även sådana till synes långt från biologi. Matematiker använder exempelvis metoder inspirerade av biologisk evolution för att hitta bästa lösningen på riktigt svåra problem. Idéerna inom de olika områdena har mycket gemensamt, men också mycket som skiljer. Vid symposiet kommer vi att belysa vad som är gemensamt, vad som särskiljer samt möjligheter och faror med att använda ett tankesätt från ett område till ett helt annat.

Tid och plats för evenemangen:

Bägge föreläsningarna hålls i Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala universitet

Program 13 februari

Kl. 14.00 Celsiusföreläsning
The Birth of the Universe  
George Efstathiou, professor i astrofysik, universitetet i Cambridge, Storbritannien

Kl.15.30 Linnéföreläsning
Paleofantasy: What Our Evolutionary Past Really Tells Us About Modern Life
Marlene Zuk, professor i evolutionsbiologi, universitetet i Minnesota, USA

Dagen därpå arrangeras ett symposium i Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC), med föreläsare från ett brett multivetenskapligt spektrum. Här presenteras evolution i vid mening, ur många olika synvinklar. Förutom Celsius-Linnéföreläsarna framträder forskare vid Uppsala universitet och andra inbjudna föreläsare.

Program 14 februari

Kl. 09.30 – 15.00
Principles of Evolution - A multi-disciplinary symposium

Läs mer på universitetets webbplats: http://www.teknat.uu.se/research/celsius-linnaeus

För mer information, kontakta Professor Gunilla Borgefors, ordförande i Celsius-Linnékommittén, institutionen för informationsteknologi, 018-471 3466, 070-628 08 54 (nås via sms), gunilla.borgefors@it.uu.se


Senast uppdaterad: 2021-03-24