Högstadieelevers robotprojekt hjälper företag

Pressmeddelande
27 februari 2014

Ett unikt samarbete mellan universitet, kommun, företag och skola – så beskrivs projektet vid Uppsala universitets Legocenter (LEC) där högstadieelever utvecklar lösningar på verkliga produktionsproblem med hjälp av elektronisk och programmerbar Lego. På fredag och lördag visar klasserna från Nya Stordammens skola upp sina arbeten på Uppsalas vetenskapsfestival SciFest. På universitetets legocenter på Polacksbacken får skolklasser från mella

I pilotprojektet har två åttondeklasser och en nia på Nya Stordammens skola i Sävja arbetat med Fresenius Kabi, tillverkare av läkemedel och råvaror för klinisk nutrition.
 
Klasserna har besökt företagets moderna produktionsanläggning i Uppsala där truckrobotar orienterar sig efter magnetslingor. Där har de försökt lösa ett problem med utökning av ett flödeschema utan att bygga om hela systemet. Ett annat uppdrag har varit att automatisera ett moment där personal idag använder ficklampor för att kontrollera att steriliseringsbrickorna blivit ordentligt tömda.

Enligt Fresenius Kabis Talent Management Manager, Jessica Forsberg, har elevernas medverkan gett mersmak.
 
- Vi får delta i inspirerande möten med ungdomarna som ofta tänker mer "out of the box" än vi gör. Dessutom kan vi bidra till att skapa intresse för teknik och naturvetenskap hos ungdomar och ge dem möjligheten att se vad de kan arbeta med i framtiden inom dessa områden.

Förhoppning om större engagemang från eleverna och möjlighet till en varierad undervisning gjorde att Maja Fernlöf anmälde sin klass till projektet.
 
- Som lärare är det en hjälp att få tillgång till resurser som besök på LEC och studiebesök i näringslivet så att undervisningen blir mer varierad. Projektet kan nog påverka elevernas intresse så att de förstår mer hur teknik kan vara olika saker, att alla företag har behov av tekniska lösningar så att man kan ha nytta av teknik oavsett intresse eller yrke.

Slutredovisningen hålls i mars men redan till helgen kan den som är nyfiken ta del av elevernas projektlösningar. Då håller högstadieeleverna en workshop på vetenskapsfestivalen SciFest i Fyrishovs nya multihallar i Uppsala. På fredag visar de sina projektarbeten för inbjudna klasser och på lördagen för allmänheten.

- Besökarna kommer också själva få programmera robotar och ändra i parametrar så att roboten beter sig på ett visst sätt, säger Peter Jonsson, projektledare på Uppsala kommun och ansvarig för legoworkshopen på SciFest. Vi hoppas också att andra skolor kommer förbi och hör vad vårt projekt kan erbjuda inom ramen för deras teknikundervisning.

Enligt Uppsala universitets projektledare Sami Vihriälä ger LEC-satsningen eleverna viktiga erfarenheter av både arbetsliv och högre studier.

- Det här kan vara högstadieelevernas första kontakt med universitetet. Här är ett konkret exempel på samverkan där vi visar hur vi kan jobba mot det gemensamma målet att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap hos ungdomar.

Kontaktuppgifter:

Peter Jonsson, projektledare Uppsala kommun
Tel: 076-1019968
Epost:peter.jonsson@uppsala.se

Sami Vihriälä, projektledare, Uppsala universitet
Tel: 070-167 90 41
e-post: sami.vihriala@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24