Uppsala universitets styrelse avvisar avgångskrav mot rektor

Pressmeddelande
27 februari 2014

Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, ger rektor Eva Åkesson förtroende att även i fortsättningen leda Uppsala universitet. Det meddelades idag vid en presskonferens efter ett extrainsatt sammanträde.

Den 12 februari inlämnades en skrivelse med avgångskrav mot Uppsala universitets rektor av universitetets tre vicerektorer, för teknik och naturvetenskap, medicin och farmaci samt humaniora och samhällsvetenskap, liksom ytterligare åtta personer i ledande ställning vid universitetet. De angav att de saknade förtroende för rektor.

Konsistoriet har diskuterat frågan under tre sammanträden och nu tagit ställning till avgångskravet. Man konstaterar inledningsvis att det inte finns några formella fel som motiverar rektors avgång och att de skäl som förts inte tillräckliga. Skrivelsen föranleder därför ingen åtgärd. Beslutet fattades enhälligt med fem nedlagda röster.

-  Konsistoriet konstaterar att de skäl som förts fram inte motiverar att avsätta rektor. Det har kommit fram allvarlig kritik i vicerektorernas skrivelse, men vi tror att rektor kan lösa den här situationen och fortsatt leda universitetet på ett framgångsrikt sätt, säger Carola Lemne, ordförande.

Rektor Eva Åkesson kommenterar:

-  Jag är glad och stolt att ha fortsatt förtroende att leda Uppsala universitet. Nu kommer jag att arbeta för att vi ska återgå till vardagen så snart som möjligt.

-  Mitt fokus är Uppsala universitets bästa och jag kommer att göra mitt yttersta för att återskapa en framgångsrik ledning av universitetet.

För mer information, kontakta Carola Lemne, 070-789 38 58.


Senast uppdaterad: 2021-03-24