Forskning om proteinbindare bas i tillväxtföretag

26 oktober 2007

Forskningsprojektet Lab-on-a-chip, lett av professor Lars Baltzer vid institutionen för biokemi och organisk kemi, är basen för företaget ModPro, som nu ska utvecklas kring med proteinbindaren i fokus.

ModPro AB utvecklar en helt ny typ av kemiskt framtällda proteinbindare, som på flera punkter har bättre egenskaper än antikroppar producerade av levande celler. Dessa har tagits fram inom Lars Baltzers Uppsala BIO-X-projekt som syftar till att utveckla och sätta samman teknologier för en ny typ av patientnära diagnostikchip. ModPro har antagits till Uppsala Innovation Centres inkubatorprogram för nya tillväxtföretag.

Förutom proteinbindaren, som nu kommersialiseras, har forskargruppen bland annat utvecklat ett chip som klarar provhanteringen med minimal energiåtgång tack vare ett sinnrikt system av mikrofluidik och paraffinpumpar.

Senast uppdaterad: 2021-03-24