Språkvetare utser hedersdoktorer

5 oktober 2004

Språkvetenskapliga fakulteten har utsett tre nya hedersdoktorer: Översättaren och författaren Annika Bäckström samt en belgisk och en fransk lingvist.

Annika Bäckström är en av vår tids främsta förmedlare och uttolkare av rysk litteratur, i första hand poesi. Hon har bland annat introducerat Marina Tsvetajeva i Sverige, en egensinnig rysk poet som har rykte om sig att vara en av de mest svårtolkade och som spelat en central roll inom den ryska 1900-talspoesin. Hon är en inkännande uttolkare som inte i första hand strävar efter ordagrann översättning utan är så väl förtrogen med Tsvetajevas originella värld och uttrycksmedel att hon kan förmedla det på ett främmande språk med ett tonfall som är poetens eget. Annika Bäckström har också översatt andra poeter och ett antal prosaförfattare. Hon har gjort en kulturgärning genom sin översättning av tjuvasjisk poesi, särpräglade och finstämda dikter med folkpoesin som grund, som speglar kulturen hos en minoritet vid mellersta Volga. Den nyutgivna boken Fältens ögon (2004) presenterar den tjuvasjisk-ryske poeten Gennadij Ajgi och har fått lysande recensioner. Georges Kleiber är professor i allmän språkvetenskap vid universitetet i Strasbourg. Han har gjort banbrytande insatser inom fransk språkforskning. Han har framför allt studerat förhållandet mellan betydelse och referens. Marc Wilmet är professor emeritus vid Université Libre de Bruxelles och hans forskning rör franska substantiv och verb. Hans arbeten genomsyras av viljan att anlägga ett öppnare och mer nyanserat perspektiv i språkbeskrivningen. Både Kleiber och Wilmet behandlar i stort sett samma forskningsområden och har följts åt i forskningen nästan som i dialog med varandra. De har också båda haft ett långvarigt samarbete med Romanska institutionen och utses därför båda samtidigt till hedersdoktorer. Promotionen äger rum den 28 januari.

Senast uppdaterad: 2021-03-24