Nytt samband mellan rökning, förlust av Y-kromosomen och cancer

Pressmeddelande
4 december 2014

I en ny studie visar forskare vid Uppsala universitet, tillsammans med internationella kollegor, ett samband mellan rökning och förlust av Y-kromosomen i blodceller. Resultaten publiceras i Science idag. Forskarna har tidigare visat att förlust av Y-kromosomen är kopplat till cancer. Eftersom det bara är män som har en Y kromosom kan fynden förklara varför rökning är en större riskfaktor för cancer hos män och i förlängningen även varför män i genomsnitt lever kortare än kvinnor.

Rökning innebär en ökad risk för många olika sjukdomar, inte bara lungcancer. Epidemiologiska undersökningar har visat att risken för rökare att drabbas av cancer utanför luftvägarna är högre för män än för kvinnor. I den aktuella studien upptäckte forskarna en koppling mellan rökning och genetiska skador hos män, som kan förklara denna könsskillnad.

– Vi har tidigare under 2014 påvisat ett samband mellan förlust av Y-kromosomen i blodceller och högre risk för cancer. Nu ville vi se om det fanns några livsstils- eller kliniska faktorer som kunde kopplas till förlust av Y-kromosomen. Av ett stort antal faktorer som vi undersökte, såsom ålder, blodtryck, diabetes, alkoholkonsumtion och rökning, såg vi att förlust av Y-kromosomen i en andel av cellerna i blodet var betydligt vanligare hos rökare än hos icke-rökare, säger Lars Forsberg, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, som är huvudansvarig för studien.

Sambandet mellan rökning och förlust av Y-kromosomen var dos-beroende, det vill säga förlust av Y-kromosomen var vanligare hos storrökare än hos mer måttliga rökare. Sambandet gällde dessutom bara för personer som fortfarande rökte. Personer som tidigare rökt men slutat hade samma frekvens av förlust av Y-kromosomen som personer som aldrig rökt.

– Dessa resultat tyder på att rökning kan orsaka förlust av Y-kromosomen men att det kan vara en reversibel process. Vi såg att frekvensen av celler som förlorat Y-kromosomen inte skiljer sig mellan före detta rökare jämfört med män som aldrig rökt och denna upptäckt kan bli av stor betydelse för att kunna motivera rökare att sluta, säger Lars Forsberg.

På vilket sätt förlust av Y-kromosomen, orsakad av rökning, kan kopplas till uppkomsten av cancer är ännu inte helt klarlagd. En möjlighet är att immunceller i blodet som förlorat Y-kromosomen har en minskad förmåga att bekämpa cancerceller.

– Sammantaget har vi visat att det finns en koppling mellan en vanlig och undvikbar riskfaktor, rökning, och den vanligaste mutationen hos människor, förlust av Y-kromosomen. Detta fynd är en del av förklaringen till varför män generellt lever kortare än kvinnor och varför det är farligare för män att röka, säger Jan Dumanski, professor vid samma institution på Uppsala universitet, som haft en ledande roll i studien.

Studien är ett samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet, Södertörns högskola, Karolinska Institutet, University of Oxford, Broad Institute of MIT och Harvard University, University of Liverpool, New York University och Handelshögskolan i Stockholm. Resultaten har publicerats on-line via Science Express.

För mer information kontakta:
Lars Forsberg; lars.forsberg@igp.uu.se, kontor: +46 18 471 4839, mobil: +46 70 740 1775 Jan Dumanski; jan.dumanski@igp.uu.se, kontor: +46 18 471 5035, mobil: +46 70 425 0616

Artikel:
Smoking Is Associated with Mosaic Loss of Chromosome Y. Jan Dumanski et al., Science Dec 4 2014

Tidigare i år publicerade samma forskare ett samband mellan förlust av Y-kromosomen i blod och risk för död och cancer hos män i Nature Genetics. Se pressmeddelandet här.


Forskarna ovan är knutna till Science for Life Laboratory (SciLifeLab). SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar teknisk expertis och avancerade instrument med ett brett kunnande inom translationell medicin och molekylär biovetenskap.

Bilder för nedladdning:
Jan Dumanski och Lars Forsberg 

Senast uppdaterad: 2021-03-24