Stipendier stärker samarbete med Oxford

Pressmeddelande
7 augusti 2008

Nu har 2009 års Oxfordstipendiater utsetts vid Uppsala universitet. Stipendierna går till två doktorander i historia och är en del av ett nytt, omfattande forsknings- och utbildningssamarbete med det anrika University of Oxford i ämnena historia, ekonomisk historia och utbildningshistoria.

Samarbetet, som inleddes hösten 2007, finansieras av Stiftelsen STINT och Uppsala universitets strategiska medel. I första hand berörs doktorander och forskare, men samarbetet omfattar även ett stort antal grundutbildningsstudenter.

- Detta innebär stora möjligheter för Uppsala universitet och för de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Att Oxford, som ett av världens främsta universitet, är angelägna om att samarbeta med oss betyder mycket för att vi ska kunna erbjuda våra forskare och studenter en internationell gemenskap av högsta kvalitet, säger Uppsala universitets rektor, professor Anders Hallberg.

För första gången har Oxfordgruppen vid Uppsala universitet delat ut två stipendier till framstående doktorander. I hård konkurrens lyckades historieämnet att knipa båda platserna. Doktoranderna Anne Berg och Lars Garpenhag har tilldelats varsitt stipendium på 75 000 kronor för att besöka Oxford under 2009 som en del av forskarutbildningen.

- Det är glädjande att historieämnet i Uppsala har fått två Oxfordstipendiater. Det kommer att gynna Anne och Lars samt vår institution i stort, säger Jan Lindegren, professor i historia.
- På en mer övergripande nivå stärker vårt Oxfordsamarbete hela den historisk-filosofiska fakulteten och Uppsala universitetets ambitioner att befästa sina positioner som ett ledande forskningsuniversitet. Genom "The Oxford-Uppsala Programme" kan vi, som enda universitet i Sverige, erbjuda våra doktorander en unik möjlighet att få studera i Oxford som en del av forskarutbildningen.

Maria Ågren, professor i historia, ger följande kommentar:
- Både Anne Berg och Lars Garpenhag kommer att bli utmärkta ambassadörer för Uppsala universitet när de nästa år besöker Faculty of History vid University of Oxford, som är världens största historiska fakultet. Deras närvaro i Oxford stärker även institutionens forskarutbildning som helhet.

För ytterligare information, kontakta Christopher Lagerqvist, Oxfordgruppens koordinator,
tel: 0702 77 90 63.

Se också tidigare pressmeddelande: http://info.uu.se/press.nsf/pm/uppsala.universitet.idEEC.html

Senast uppdaterad: 2021-03-24