Konferens: Enzymfamilj med stor potential inom biotekniken

Pressmeddelande
14 augusti 2008

I nästa vecka samlas över hundra forskare i Uppsala till en internationell konferens om proteinforskning. Det handlar om glutationtransferaser - en familj enzymer som främst är känd för att oskadliggöra giftiga ämnen i kroppens celler. Detta forskningsområde är högintressant såväl inom läkemedelsindustrin och biotekniken som inom grundforskningen.

Konferensen "Glutathione Transferases 2008" ges vid Biomedicinskt centrum (BMC) i Uppsala, och pågår den 20-24 augusti. Över hundra forskare från hela världen deltar vid konferensen, som ges med några års mellanrum. I år är det alltså Uppsala universitet som är värd.
- Under senare år har många framsteg gjorts inom forskningsområdet och konferensen visar hur området breddats och fördjupats inom det biomedicinska fältet, säger Bengt Mannervik, professor i biokemi och ordförande i organisationskommittén.

Glutationtransferaser är en grupp enzymer som finns i alla växter och djur, i många olika former och med många olika funktioner. Förutom att oskadliggöra giftiga ämnen och motverka åldrande, kan enzymerna bidra till ämnesomsättning, signaler mellan celler och påverka inflammation i kroppens vävnader. Forskningen om dessa enzymer öppnar nya möjligheter såväl inom läkemedelsindustrin och biotekniken som inom grundforskningen.

Inom läkemedelsindustrin kan glutationtransferaser få flera olika användningsområden. Vissa medlemmar av enzymfamiljen kan utnyttjas som måltavla för läkemedel, vid behandling eller förebyggande av degenerativa sjukdomar eller infektioner orsakade av parasiter. Malaria, sömnsjuka och tuberkulos är exempel som ska diskuteras. Andra kan användas inom cancerterapi och vid behandling av inflammatoriska sjukdomar, då enzymets roll är att "aktivera" läkemedlet.

Inom biotekniken finns en stor potential för glutationtransferaser, t ex vid industriell framställning av läkemedel och analys av miljöföroreningar. Genom hybrid-DNA-teknik går det att skapa nya enzymvarianter som inte är naturligt förekommande och som kan användas i olika biotekniska tillämpningar. De nya glutationtransferaserna kan till exempel användas i biosensorer för att spåra miljögifter eller som biokatalysatorer med uppgift att bryta ned molekyler eller skapa nya kemiska syntesvägar.

Sist men inte minst är glutationtransferaser intressanta inom grundforskningen, i utforskandet av den naturliga evolutionen av enzymers olika funktioner. Avancerad bioinformatik i kombination med experimentella studier ger forskarna en djupare förståelse för hur proteinerna har utvecklats för nya biologiska roller. En ökad kunskap om mänskliga glutation-länkande proteiner kan bidra till att klarlägga uppkomsten av cancer och degenerativa sjukdomar och få konsekvenser för behandlingen av dessa.

Se program: http://www.chemsoc.se/sidor/KK/GST2008/home.htm

För ytterligare information, kontakta Bengt Mannervik, professor i biokemi, tel: 018-471 45 39, 0703-75 66 00. E-post: Bengt.Mannervik@biorg.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24