Universitetens roll under nazitiden diskuteras

Pressmeddelande
20 augusti 2008

Vilken roll spelade universiteten för Sveriges förhållande till nazismen och Nazityskland och vilka blev konsekvenserna på lång sikt? Uppsala universitet tar initiativet till en öppen diskussion om detta än idag brännande ämne. Deltar gör sex personer med bred kompetens under ledning av Arne Ruth, tidigare chefredaktör på Dagens nyheter.

Seminariet, som är öppet för allmänheten, arrangeras på initiativ av universitetsledningen och har planerats av forskare vid Uppsala universitet. Universitetens roll i förhållande till nazismen och Nazityskland kommer att diskuteras, men även hur historien på sikt påverkat vår självbild och vårt samhälleliga engagemang.

- Det är en del av vår historia och samtidigt fortfarande ett mycket aktuellt ämne. Därför känns det angeläget att bjuda in till ett öppet seminarium med några av landets främsta experter på området, säger Kerstin Sahlin, prorektor vid Uppsala universitet.

De som ingår i panelen har alla gedigen kunskap om nazismen: Författaren Ola Larsmo kom förra året ut med sin bok Djävulssonaten som bland annat handlar om bollhusmötet i Uppsala 1939, professor Brigitta Almgren, Södertörns högskola, har studerat den svenska germanistiken under andra världskriget, professor Sverker Oredsson har skrivit om Lunds universitet under kriget och Uppsaladoktoranden Karin Kvist Geverts skriver sin avhandling om judiska flyktingar i Sverige. Deltar gör även Heléne Lööw, universitetslektor i Uppsala och en landets främsta experter på nutida nazism samt författaren och fd chefredaktör på Dagens nyheter, Svante Nycander, som i boken "Världen i Uppsalaperspektiv" skrivit om Uppsala universitet under andra världskriget. Han är även hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Dag Blanck, universitetslektor i historia och ordförande i universitets kommitté för etnisk och social mångfald som samordnat seminariet, ser fram emot en spännande diskussion.

- Det finns fortfarande mycket att utforska och diskutera om denna viktiga fråga, säger han.

Tid och plats: 2 sep, kl. 19.15, Universitetshuset, sal X

För anmälan och frågor, kontakta dag.blanck@multietn.uu.se eller 018-471 22 09 alt. 070-148 02 17.

Senast uppdaterad: 2021-03-24