Sverige stärker forskningskontakterna med Sydkorea

Pressmeddelande
17 april 2015

Ett 40-tal svenska forskare besöker denna vecka Sydkorea för att inom ramen för Korea – Sweden Excellence seminar under två dagar träffa koreanska kollegor i en serie tvärvetenskapliga rundabordssamtal för att stärka befintliga kontakter och utveckla nya. Frågor om kreativitet och innovation, miljö och välfärd finns högt på agendan.

Seminariet sammanfaller med ett officiellt besök i Sydkorea av riksdagens talman, Urban Ahlin, och denne kommer också att inleda seminariet. Den svenska delegationen leds av Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

- Korea och Sverige är båda relativt små länder som insett att utbildning och forskning är en nyckel för att skapa internationell konkurrenskraft och jag är övertygad om att vi har mycket att vinna på att stärka och utveckla våra samarbeten säger Eva Åkesson.

I den svenska delegationen återfinns också Lars Hultman, VD för Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, och Andreas Göthenberg VD för Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT.

Senare under veckan kommer de svenska forskarna kommer även att träffa ledande koreanska företagsledare för att diskutera hur man kan främja kreativitet och innovation i högre utbildning.

Korea är ett samhälle där både det offentliga och enskilda satsar betydande summor på utbildning. Landet ligger i topp när det gäller andels ungdomar som går till universitetsstudier och Korea är efter Kina och Indien det land som har den största gruppen studenter som söker sig utomlands för att studera. Relativt få kommer dock till Sverige även om utbytesverksamheten mellan svenska och koreanska universitet vuxit snabbt på senare år. Under veckan kommer därför ett antal event att genomföras för att för koreanska studenter berätta om svensk högre utbildning och möjligheterna att studera i Sverige.

Koreaseminariet är det första av fem liknande event. Under nästa läsår kommer liknande seminarier att genomföras i Singapore, Kina, Indonesien och Brasilien. Det är universiteten i Lund, Linköping, Uppsala och Stockholm samt Chalmers och KTH som gått samman i ett gemensamt projekt. De sex universiteten representerar tillsammans merparten av svensk universitetsforskning. Projektet – Swedish Academic Collaboration Forum - stöds av STINT.

För mer information, kontakta Erika Dabhilkar, chef på internationella kansliet, Uppsala universitet, tel: 070-425 03 39, eller erika.dabhilkar@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24