CHE-ExcellenceRankingen: Uppsala universitet bland de bästa i Europa

7 december 2007

Uppsala universitet hamnar bland de allra bästa lärosätena i Europa, för ämnena biologi, kemi, fysik och matematik i den "Ranking of Excellent European Graduate Programmes" som produceras av Centrum för Högskoleutveckling (CHE) i Tyskland.

Av fem svenska universitet som uppnådde Excellencegruppen utmärkte sig Uppsalas universitet särskilt mycket inom biologi och kemi. Inom biologi är andelen internationella studenter i masterprogrammen med 47 procent av alla utlänningar mycket hög. Denna siffra utgör det högsta antalet i procent i denna kategori i Excellencegruppen, som undersökningen visar.

I ett första urval identifierades omkring 500 ämnesområden vid cirka 250 högskolor och universitet i 20 länder i Europa. De fyra indikatorena var antal publikationer, citeringar i relation till världsstandard, antal mest citerade forskare och deltaganden i Europeiska Unions Marie Curie-program.

De utvalda institutionerna kunde visa excellenta prestationer vid minst en av indikatorerna, och tilldelades därför en brons-, silver-, eller guldmedalj. Fakulteterna som belönades med en silver-, eller guldmedalj hör till toppgruppen. Med minst tre silvermedaljer kvalificeras man till Excellence-gruppen.

Uppsala universitet fick en toppplacering i excellentgruppen inom ämnena biologi och kemi.

En oberoende institution
ExcellenceRankingen ger många upplysningar, särskilt om master- och doktorandprogram, forskningsgrupper och forskningsfokus vid fakulteterna samt information om studentbostad och studieavgifter. Framöver ska ExcellenceRankingen utvidgas även till andra ämnesområden.
Centrum för Högskoleutvecklingen (CHE) är en oberoende institution som arbetar för reformer i högskolesystemet. Den har sitt huvudkontor i Gütersloh och producerar varje år CHE-Högskolerankingen av tyska och utländska högskolor och universitet för blivande studenter.

Läs mer om CHE-ExcellenceRankingen på

www.che-excellence-ranking.eu

Senast uppdaterad: 2021-03-24