Samarbete med Indien ska ge nanoteknologin nya verktyg

Pressmeddelande
29 augusti 2008

En forskargrupp vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet ska leda ett samarbetsprojekt mellan EU och Indien inom teoretisk materialvetenskap. Målet att hitta nya material för tillämpningar inom nanoteknologi.

Projektet är ett samarbete mellan EU och Indien som tillsammans vill finansiera en satsning på forskning inom teoretisk materialvetenskap. Samarbetet involverar förutom forskargruppen på Ångströmlaboratoriet även forskare från KTH, universiteten i Wien, Stuttgart samt Nijmegen och Twente i Holland. Från Indien medverkar forskargrupper från universitet i Calcutta, Bangalore och Mumbai.

Projektet syftar till att utveckla metoder för att teoretiskt beskriva materialegenskaper på ett mycket detaljerat sätt, med hjälp av s.k. första-princip-beräkningar. Forskarna ska utveckla nya teoretiska arbetsredskap för nanoteknologisk tillämpning.

- Att börja med noggranna teorietiska beräkningar och sedan testa i praktiken har varit mycket framgångsrikt. Teorin har visat sig komma väldigt nära praktiken och kan ibland förutsäga ett materials egenskaper innan det ens finns, säger Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism vid avdelningen för materialteori på Ångströmlaboratoriet

Forskargruppen vid Ångströmlaboratoriet, som är internationellt ledande inom teoretisk materialvetenskap, har tidigare haft samarbeten i Indien och i gruppen finns indiska forskare. Nu kommer samarbetet med Indien att bli både bredare och starkare.

- Det känns väldigt kul med detta samarbete med Indien. De är långt framme inom detta område. De överlappar och kompletterar vår kompetens på ett bra sätt.

Projektet omfattar en miljon euro under tre år.

För mer information, kontakta professor Olle Eriksson efter lunchdags (OBS! Befinner sig i USA), tel: 070-425 07 77, eller Olle.Eriksson@angstrom.uu.se

 

Senast uppdaterad: 2021-03-24