Molekylärbiolog får bidrag i hård konkurrens

17 december 2007

Johan Elf, forskare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, är en av sju forskare som i hård konkurrens fått medel från det nybildade Europeiska Forskningsrådet (ERC) i den första utlysningen för "Starting Independent Researcher Grant".

- Det är fantastiskt roligt, spännande och ansvarsfyllt att få möjlighet att söka svar på de frågor som intresserar mig mest, säger Johan Elf.

Totalt inkom 9 167 ansökningar från unga forskare och av dessa valdes 559 ut för ytterligare granskning. 454 ansökningar kom från svenska värdinstitutioner och 19 av dessa gick vidare, av vilka sju beviljades medel. Ytterligare ansökningar kan bli beviljade i början av 2008.

Johan Elfs forskning handlar om "Transcription Factor Dynamics in Living Cells at the Single Molecule Level".

- Nu kan jag anställa doktorander och postdocs och bygga ett mikroskop för "single molecule imaging" i levande celler, kommenterar han.

ERC-anslagen riktar sig till forskare som disputerat för mellan två och nio år sedan och som vill starta en självständig forskargrupp i Europa. Forskarna har kunnat söka upp till 400 000 euro per år i upp till fem år.

Senast uppdaterad: 2021-03-24