Nytt material lagar tänder och kotfrakturer

Pressmeddelande
8 september 2008

Tand- och sjukvården letar ständigt nya material som kan förbättra vårdmöjligheterna. Jesper Lööf har i sin avhandling arbetat med ett ämne som både kan minska risken för karies efter ingrepp i munnen och reparera kollapsade ryggkotor. Disputationen äger rum den 12 september vid Uppsala universitet.

Lööf, Jesper

Calcium-Aluminate as Biomaterial

ISBN: 978-91-554-7248-1

Ny forskning vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, har identifierat ett material som kan underlätta för både tandvården och ortopedin. Jesper Lööf visar i sin avhandling att kalcium-aluminat har ett antal egenskaper som dagens material saknar.

- Behovet av nya dentala och ortopediska material är stort, säger Jesper Lööf. Kalcium-aluminat har potential att lösa flera av problemen som dagens material uppvisar.

Kalcium-aluminat som biomaterial är ett relativt nytt och outforskat område där kompetens från Uppsala och Uppsala Universitet ligger i framkanten av utvecklingen. När kalcium-aluminat kommer i kontakt med saliv och kroppsvätska bildar det ämnet apatit, som är mycket likt materialet i tänder och skelett. Det bidrar till att det inte irriterar tandens pulpa. Det ger också en väldigt tät övergång mellan materialet och tanden, vilket minskar risken att bakterier ska samlas i skarven och ge upphov till kariesangrepp. Ämnet har även flera egenskaper som gör det attraktivt för ortopedin. En är att det inte blir så varmt när det stelnar.

- Det är en viktig egenskap, säger Jesper Lööf. Tidigare material utvecklar höga temperaturer under härdningen, vilket kan vara ett problem när man ska använda materialet inne i kroppen.

Jesper Lööf fortsätter nu sitt arbete med att ta fram produkter baserade på kalcium-aluminat på företaget Doxa AB i Uppsala. Bland annat har man tagit fram ett dentalt cement för att cementera kronor och bryggor. De arbetar också med är ett cement som reparerar kollapsade ryggkotor.

- Cementet stabiliserar de trasiga kotorna, vilket gör att smärtan försvinner, berättar Jesper Lööf.

Två material testas för närvarande i tre olika kliniska studier i Europa och USA.

Jesper Lööf kommer från Skara i Västergötland.

För mer information kontakta Jesper Lööf, mobil 070-324 34 91, e-post angstrom.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24