Ahtisaari årets Dag Hammarskjöldföreläsare

Pressmeddelande
9 september 2008

Finlands förre president Martti Ahtisaari håller årets Dag Hammarskjöldföreläsning den 18 september i närvaro av Kronprinsessan Victoria. De senaste åren har han haft flera viktiga fredsuppdrag i bland annat Indonesien, Irak och Kosovo.

Martti Ahtisaari valdes till Finlands tionde president 1994 efter en lång karriär inom FN och Finlands utrikesdepartement. Han efterträddes av Tarja Halonen i mars 2000. Efter sin tid som president har han haft flera tunga internationella fredsuppdrag och har även omnämnts som tänkbar kandidat för Nobels fredspris.

- Martti Ahtisaari verkar i Dag Hammarskjölds anda och har ägnat en stor del av sitt liv åt internationell konfliktlösning, säger Henning Melber, kanslichef vid Dag Hammarskjölds minnefond som arrangerar föreläsningen i samarbete med Uppsala universitet.

Ahtisaaris arbete har underlättat fredprocessen i Acehprovinsen i Indonesien och han har varit ordförande för en oberoende panel för säkerhet i Irak. Han hade också en viktig roll som FN:s rådgivare i den svåra process som ledde till Namibias självständighet 1990. Från mars 2005 till februari 2008 har Ahtisaari haft FN:s uppdrag att leda arbetet kring Kosovos framtida status. Han är också aktiv i flera oberoende organisationer inom området fred och mänskliga rättigheter. Idag arbetar han inom organisationen CMI, the Crisis Management Initiative, som han också grundat.

Martti Ahtsaari föreläser i universitetsaulan den 18 september, kl. 17.15. Platserna ska vara intagna kl. 16.45. Föreläsningens rubrik är "Can the International Community Meet the Challenges Ahead of Us?" Ahtisaari kommer också att medverka vid en kransnedläggningsceremoni samma dag, kl. 14.00, vid Dag Hammarskjölds grav på gamla kyrkogården i Uppsala - ett tillfälle för fotografering.

Evenemanget är öppet för allmänheten. Ingen föranmälan och inga biljetter behövs.

Program och mer information på: http://www.dhf.uu.se

Kontaktpersoner:
Kajsa Övergaard, koordinator: 018-410 10 04, 076-541 10 04
Anneli Waara, pressansvarig: 070-425 07 18, anneli.waara@uadm.uu.se

Relaterade bilder:
Martti_Ahtisaari 

Senast uppdaterad: 2021-03-24