Samiska perspektiv stärks med ny samverkansplattform

Pressmeddelande
25 september 2015

”Samelands fria universitet” är ett socialt innovationsprojekt framtaget som ett verktyg för samiska perspektiv och samverkan inom ramen för ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet. Den 26-27 september arrangeras ett första gemensamt seminarium med föreläsning av urfolksforskare från Australien och besök vid det numera välkända Kallak (Gállok).

Social innovation handlar om innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som möter samhällets utmaningar. Forskaren May-Britt Öhman har inom ramen för sitt forskningsprojekt ”Älvar, motstånd, resiliens: Hållbara framtider i Sápmi och i andra urfolks territorier” arbetat med att utveckla olika verktyg för samiska perspektiv inom forskning och utbildning, och för samverkan. ”Samelands fria universitet” är ett resultat av detta. Med en webbaserad plattform som mötesplats kommer gemensamma aktiviteter att arrangeras.

- ”Samelands fria universitet” handlar om att vända perspektiven och att lyfta fram samiska och andra urfolks perspektiv, erfarenheter och kunskaper som självklara utgångspunkter i universitetens och högskolornas utbildningar och forskning, säger May-Britt Öhman.

Utifrån ett socialt innovationsperspektiv är det en självklarhet att Uppsala universitet, som alla andra lärosäten, verkar ute i samhället, menar May-Britt Öhman. Och då inte enbart i det absoluta närområdet. Man behöver finnas på plats även i samiska territorier - de områden som direkt påverkas av hur undervisning och forskning formuleras och meddelas vid lärosätena.

- All storskalig naturresursexploatering har till exempel allvarliga konsekvenser för samisk kultur, tradition och framtidsmöjligheter. Samverkan med samiska föreningar, företag, renskötsel, konstnärer, aktivister, samt andra lokala näringar såsom turistsektorn är därför oumbärliga delar av kunskapsutvecklingen.

Den 26-27 september arrangeras en workshop, ”Our sacred spaces”, med fokus på urfolks kunskapstraditioner, självbestämmande och rättighet till hållbara framtider. Den blir den första aktiviteten inom ramen för ”Samelands fria universitet” och sammanför aboriginsk -australiensisk urfolksexpertis med samisk expertis, erfarenhet och kunskap.

En av föreläsarna är Frances Wyld. Hon tillhör Martufolket, ett av många urfolk i Australien, och är Fil.Dr i kommunikation.

- Hon kommer att leda diskussioner utifrån ”Storytelling” som metod samt dela med sig av erfarenheter som studierektor och lärare inom undervisning med och för urfolk vid Wirltu Yarlu Aboriginal Education, University of Adelaide, Australien.

- Vi kommer under guidning av lokal renskötarexpertis dessutom att besöka Kallak (Gállok) som blev välkänt i samband med de omfattande protesterna 2013 och som nu ligger på regeringens bord för beslut inom kort, samt ytterligare ett av gruvexploatering hotat område som kan bli nästa stora konfliktområde, Jelka-Rimakåbbå.

Seminariet hålls på engelska.

Tid och plats: Aja, Sparbankssalen, Jokkmokk. 26-27 september.

Mer information om programmet: http://www.samelandsfriauniversitet.com/aktiviteter.html

För mer information, kontakta, May-Britt Öhman, tel: 070-284 32 40, may-britt.ohman@gender.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24