Mångmiljonanslag till Uppsalas diabetesforskning

Pressmeddelande
9 september 2008

I hård internationell konkurrens har Uppsala universitets forskning om typ1-diabetes fått ett mångmiljonanslag av amerikanska Juvenile Diabetes Research Foundation. De blir därmed en av tre grupper i världen som får bygga upp ett transplantationscentrum.

Uppsala universitets diabetesforskning har varit stark under många år. Professor Olle Korsgrens grupp har tidigare fått flera större forskningsanslag, bland annat från USA., och är världsledande när det gäller transplantation av insulinproducerande cellöar från bukspottkörteln. Man har lyckats utveckla metoden mycket framgångsrikt genom att kombinera prekliniska och kliniska studier.

Denna gång handlar det om ett stort och långsiktigt stöd för att bygga upp ett av tre transplantationscenter i världen och konkurrensen har varit mycket stor. Anslaget omfattar hela 1.2 miljoner US-dollar per år i fem år (totalt närmare 50 miljoner kronor) .

- Det är en fantastisk möjlighet vi fått. Jag tror att vi fick anslaget för att vi har ledande forskning i hela kedjan: experimentella prekliniska studier kan snabbt leda till kliniska studier och sedan utvärderas med oerhört avancerad bildanalys, säger Olle Korsgren, projektledare.

Denna unika konstellation består av medicinsk cellbiologi vid Biomedicinskt centrum, materialkemi vid Ångströmlaboratoriet, klinisk immunologi och radiologen på Akademiska sjukhuset samt det nordiska nätverket för klinisk ötransplantation (www.nordicislets.org). Uppsalaforskarna ska också använda en unik metod där cellöarna inte transplanteras via den stora venen mellan tarmen och levern, utan istället placeras direkt i muskelvävnad. Med hjälp av bildanalys följer man hur öarna anpassar sig till sin nya omgivning och hur blodkärl växer till. De har preliminära mycket lovande resultat.

Ny, mycket avancerad utrustning för att ytterligare skärpa magnetkamerans upplösning vid bildanalysen kommer nu att köpas in - och flera nyckelpersoner ska nyrekryteras. Intresset är mycket stort från andra världsledande grupper, så forskningen kommer att stärkas ytterligare.

- Den här typen av anslag ger många spin-off-effekter. Projektet syftar till att förbättra behandlingen för de svårast sjuka patienterna, men det är också framåtsyftande. Vi etablerar nya tekniker som kan komma att användas även för andra tillämpningar och bädda för framtida behandlingar med stamceller, säger Olle Korsgren.

De andra två centra ligger i Miami, USA, och Edmonton, Kanada.

För mer information, kontakta projektkoordinator Annakarin Lidehäll på 018-611 41 85, 070-425 08 18 eller annakarin.lidehall@klinimm.uu.se för intervju med företrädare för gruppens olika kompetensområden.

Relaterade bilder:
pm_transplantation 

Senast uppdaterad: 2021-03-24