Våld mot kvinnor försämrar barnens hälsa

Pressmeddelande
10 september 2008

Våld mot kvinnor inom familjen har även allvarliga konsekvenser även för barnens tillväxt, hälsa och överlevnad. Kajsa Åsling Monemi vid Uppsala universitet har studerat kvinnor och deras barn i Bangladesh och Nicaragua, och visar bland annat att de barn vars mammor utsatts för våld växte sämre och blev sjuka oftare än andra. Avhandlingen granskas den 17 september.

Åsling Monemi, Kajsa

The Impact of Violence Against Women on Child Growth, Morbidity and Survival

ISBN: 978-91-554-7253-5

Barnläkaren Kajsa Åsling Monemi vid institutionen för kvinnor och barns hälsa har bland annat följt över 3000 barn i Bangladesh från kvinnornas graviditet tills barnen var två år gamla. Studien visar att barnen till kvinnor som utsatts för någon form av våld hade lägre födelsevikt och växte sämre under småbarnsåren. De insjuknade också oftare än andra barn i sjukdomar som diarré och lunginflammation.

- Både i Bangladesh och Nicaragua var dödsfall före fem års ålder vanligare bland barn vars mammor hade utsatts för våld än bland barn till kvinnor som aldrig utsatts för övergrepp, berättar hon.

Enligt Kajsa Åsling Monemi finns det flera tänkbara förklaringar till varför våld mot mamman kan påverka barnens hälsa. Under graviditeten växer fostret sämre, och efter födseln är mammans mentala hälsa avgörande för både hennes känslomässiga kontakt till barnet och för hennes förmåga att ta hand om barnet. Dessutom har kvinnor som utsätts för våld ofta sämre sociala nätverk och saknar ofta ekonomiska resurser för att till exempel söka sjukvård för sina barn. Det här innebär att barnens hälsa är beroende av de ekonomiska resurser och det skydd som omgivningen kan erbjuda.

- Mina studier pekar på att de hälsomässiga konsekvenserna av våld mot kvinnor inom familjen i ett globalt perspektiv är större än man tidigare känt till, säger Kajsa Åsling Monemi.

För mer information, kontakta Kajsa Åsling Monemi, 018-611 59 82, 073-627 35 36, e-post: kajsa.asling@kbh.uu.se

Ladda ner som:  PDF-dokument

Senast uppdaterad: 2021-03-24