Hög födelsevikt ökar risken för hälsoproblem senare i livet

Pressmeddelande
11 september 2008

Allt fler nyfödda väger oproportionerligt mycket i förhållande till sin ålder och längd. De här barnen löper ökad risk att senare i livet drabbas av viktrelaterade hälsoproblem, och riskerar även själva att få överviktiga barn, visar en ny avhandling av Fredrik Ahlsson vid Uppsala universitet. Avhandlingen granskas den 12 september.

Ahlsson, Fredrik

Being Born Large for Gestational Age

ISBN: 978-91-554-7246-7

Avhandlingen visar att det finns en tydlig koppling mellan mammans fettmassa och barnets vikt under fosterstadiet och vid födseln.

- Att fetma och övervikt hos mamman leder till ökad fostertillväxt beror troligen på att gravida kvinnor med övervikt har ökad fettmassa som bidrar till insulinresistens. Det här leder till att glukosproduktionen hos kvinnan ökar, vilket i sin tur stimulerar fostrets tillväxt, förklarar Fredrik Ahlsson vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Han har också studerat ämnesomsättning hos nyfödda barn med oproportionerligt hög kroppsvikt. Resultaten visar att dessa barn har en ökad fettomsättning och uppvisar tecken på insulinresistens redan under sitt första levnadsdygn.

Flickor som vid födelsen väger mycket i förhållande till sin kroppslängd löper risk att själva få barn vars kroppsvikt ligger över det normala. Även kvinnor med graviditetsdiabetes riskerar att föda överviktiga barn. Förutom att detta kan leda till komplikationer i samband med förlossningen riskerar dessa barn att i vuxen ålder drabbas av problem som övervikt, fetma, hjärtkärlsjukdom, diabetes samt bröst- och prostatacancer.

Fredrik Ahlssons studier visar också att flickor som vid födseln väger mycket utan att vara speciellt långa ofta kan få problem med övervikt eller fetma redan i 20-årsåldern. Resultaten visar att man även måste ta hänsyn till födelselängden och inte bara födelsevikten när man försöker värdera risken för att utveckla sjukdomar senare i livet.

För mer information, kontakta Fredrik Ahlsson, 018-611 58 85, 073 397 00 28, e-post: fredrik.ahlsson@kbh.uu.se

Ladda ner som:  PDF-dokument

Senast uppdaterad: 2021-03-24