Världsledande IT-forskning presenteras på mässa

Pressmeddelande
11 september 2008

Framtidens datorer kommer att ha många processorer som jobbar parallellt men för att fungera måste programmen skrivas på ett helt nytt sätt med nya kraftfulla programmeringsverktyg. På de s k Multicoredagarna i Kista den 11-12 september presenteras ledande forskning från Uppsala universitet som kan leda till lösningen på problemet.

För att förbättra prestanda och spara energi kommer framtidens processorchips att innehålla många processorer som arbetar parallellt. De viktigaste måtten på programvara kommer att bli utförda beräkningar per programmeringstimme och watt snarare än CPU-cykler per sekund. Programmen måste börja skrivas på en abstraktionsnivå som ligger närmare tillämpningen än datorplattformen och för det behövs kraftfulla automatiska programmeringsverktyg.

Forskningscentret UPMARC, som nyligen fått ett 10-årigt s k Linnéstöd från Vetenskapsrådet på totalt 62 miljoner kronor, ska ta fram nya metoder för programmering av parallella processer så att utvecklingen av programvara blir effektiv och resultatet blir driftsäkert. Satsningen bygger på den internationellt framstående forskningen som finns vid
institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet.

- Sverige har ett bra utgångsläge för att ha en ledande roll vid utvecklingen av dessa verktyg, säger föreståndaren professor Bengt Jonsson.

Under Multicoredagarna på Kistamässan den 11-12 september, se
http://www.sics.se/multicore_08 kommer forskningen och utmaningarna för UPMARC att presenteras av Professorerna Erik Hagersten och Bengt Jonsson samt forskaren Sverker Holmgren.

Läs mer om UPMARC

För mer information kontakta Bengt Jonsson, tel: 070-425 02 40, e-post:
Bengt.Jonsson@it.uu.se, Erik Hagersten, tel: 070-425 05 02, eller Sverker Holmgren, tel: 070-425 07 97

Senast uppdaterad: 2021-03-24