Rätt visad tidsinformation hjälper räddningsledare att fatta rätt beslut

Pressmeddelande
11 september 2008

Genom att presentera tiden för ett skeende på ett sätt som är lätt för exempelvis en räddningsledare att förstå, blir det lättare för denne att fokusera på att fatta ett bra beslut. Två- och tredimensionella kartor är effektiva hjälpmedel för beslutsfattare att visualisera tid och skeenden vid olika typer av händelser. Det har Andreas Kjellin visat i sin avhandling som han lägger fram vid Uppsala universitet den 12 september.

Kjellin, Andreas

Visualizing Dynamics –The Perception of Spatiotemporal Data in 2D and 3D

ISBN: 978-91-554-7247-4

För vissa yrkesgrupper är det viktigt att veta både var och när händelser utspelar sig. Räddningsledare är ett exempel på en sådan yrkesgrupp. Genom att ha så god kunskap som möjligt om dessa två variabler kommer beslutsfattaren att kunna fatta ett bättre beslut. Hur man ska presentera denna information så effektivt som möjligt har Andreas Kjellin undersökt i sin avhandling på Uppsala universitets Institution för informationsvetenskap, enheten för människa-datorinteraktion.

- Vill man bestämma en position på en karta eller få ett exakt värde på någonting så är en vanlig tvådimensionell bild bättre, exempelvis en vanlig karta som används idag. Om man istället vill veta någon egenskap som är av en mer kvalitativ natur, som före eller efter, framför eller bakom, så kan en tredimensionell visualisering vara bättre, säger Andreas Kjellin.

I en tredimensionell visualisering visas en karta i botten medan höjden ovanför kartan är ett mått på tiden. Ju högre ett objekt är ovanför kartan, desto senare i tiden har händelsen inträffat. Högst är alltså senast.
Om beslutsfattaren inte behöver anstränga sig för att förstå själva visualiseringen av tiden kan han eller hon istället lägga all sin energi på att fatta rätt beslut.

Den här typen av visualiseringar kan vara till nytta för trafik- och flygledningar, militära ledningscentraler och för räddningsledare. För alla dessa är det viktigt att snabbt kunna hålla isär inte bara var en händelse utspelar sig, utan även i vilken ordning händelser inträffar.

Andreas Kjellins resultat skulle tämligen omgående kunna omsättas i praktik. Tekniken med 3D-skärmar finns redan idag att köpa i vanlig butik.
Men 3D-visualisering behöver inte ens vara dyrt.

- Man kan använda olika tekniker för att ge ett djupintryck på vanliga tvådimensionella skärmar. Man kan exempelvis på standardskärmar använda skuggor, spår som täcker varandra och perspektiveffekter. Det behövs alltså inga stora, dyra 3D-skärmar för att applicera resultaten, säger Andreas Kjellin.

Andreas Kjellin kommer från Hässelby Strand nära Stockholm.

För mer information, kontakta Anderas Kjellin, 0706-39 74 08, andreas.kjellin@dis.uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-03-24