Nyårskonserten en del av Fredsåret 2014

5 december 2013

Uppsala Akademiska kammarkör i universitetsaulan

Den traditionsenliga nyårskonserten i Universitetsaulan blir en del av Fredsåret 2014 i Uppsala. Medverkar gör FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson, världssopranen Barbara Hendricks, Drottningholms Barockensemble och Uppsala Akademiska Kammarkör under ledning av sin dirigent Stefan Parkman.

Sverige har haft fred i 200 år. Det är unikt. Inget annat land har haft fred under så lång tid. Samtidigt flyr varje dag människor runt om i världen undan de fasor som alla krig för med sig. Den traditionsenliga nyårskonserten med Uppsala Akademiska Kammarkör i Universitetsaulan hyllar i år freden med anledning av att staden Uppsala utnämnt 2014 till Fredens år. Vid konserten kommer FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson att tala och Barbara Hendricks att sjunga tillsammans med Drottningholms Barockensemble och Uppsala Akademiska Kammarkör under ledning av sin dirigent Stefan Parkman.

Sångerskan Barbara Hendricks har i över tjugo år arbetat för UNHCR – FN:s flyktingkommissariat – och är som enda person utnämnd till ambassadör på livstid. Hon är också en av världens mest uppmärksammade sopransolister. Med över tjugo stora operaroller framförda runt om i världen och mer än åttio skivinspelningar är hon en unik artist! Med Nyårskonserten och Fredens år 2014 i fokus samlar hon och Uppsala Akademiska Kammarkör in pengar för att stödja UNHCR:s arbete med att hjälpa flyktingar runt om i världen.

Att låta musik bära fram idéer om fred och frihet kan ibland låta som en idealistisk dröm. Samtidigt har musiken just den kraft som behövs för att få människor att fokusera på det väsentliga – alla människors rätt att leva värdiga liv och inte utsättas för de ohyggligheter och kränkningar som alla krig för med sig.  Musiken till årets fredskonsert är därför vald med omsorg. Bland annat kommer kören tillsammans med Drottningholms Barockensemble att framföra Vivaldis Et in tera pax ur Gloria, Dies Irae ur Mozarts Requiem, Schönbergs Friede auf Erde, Haydns Dona nobis pacem, dessutom Nobody Knows och andra kända spirituals, musik av Purcell, Charpentier och Händel. Vacker, gripande, och glädjefylld musik.

Att just Uppsala utgör platsen för en nyårskonsert i fredens tecken är logiskt. Staden är ett av världens mest inflytelserika centrum för fredsforskning, inte minst genom den internationellt uppmärksammade seniorprofessorn vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, Peter Wallensteen. Det är också han och Uppsala Akademiska Kammarkörs dirigent Stefan Parkman, professor vid Uppsala universitets Körcentrum, som har utvecklat idén om att låta den traditionsenliga nyårskonserten bli en både inspirerande och värdig del av Fredens år 2014 i Uppsala. I samband med konserten kommer också Peter Wallensteen att ta emot Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens förnärmsta utmärkelse, Eldh-Ekblads fredspris 2013.

Att uppnå något handlar om vilja och engagemang. En person som under många decennier visat ett aldrig sinande engagemang för de stora frågorna om hur vi ska kunna leva i samförstånd med varandra i världen är FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson.  Det är en stor glädje att han valt att medverka vid Nyårskonserten som del i Fredsåret 2014 i Uppsala.

Nyårskonserten arrangeras i samarbete mellan Uppsala Akademiska Kammarkör, Uppsala universitets Körcentrum och Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Konserten stöds av Kulturnämnden i Uppsala, Världsklass Uppsala, Cajsas kök och Galderma.

Tid och plats: Universitetsaulan, Uppsala
Nyårsdagen kl. 16.00
Torsdag den 2 januari kl. 19.30

Senast uppdaterad: 2021-03-24