Forskare skapar unik databas om arv

15 februari 2008

Henry Ohlsson, professor i nationalekonomi.

Henry Ohlsson, professor i nationalekonomi, har fått 5,6 miljoner kr av Vetenskapsrådet för att med SCB:s hjälp bygga upp en databas med information om arv och gåvor mellan generationer i Sverige. Idag finns ingen sådan samlad information.

- Det är främst forskare som kan förväntas bli externa användare av databasen, som bland annat av sekretesskäl kommer att byggas av Statistiska centralbyrån, SCB, säger Henry Ohlsson, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
Han har, tillsammans med tre medsökande från Göteborgs respektive Stockholms universitet samt Institutet för framtidsstudier, fått 5,6 miljoner kr från Vetenskapsrådet för att bygga databasen.

Bild av förmögenhetsfördelningen
- Idag känner vi inte omfattningen av arv och gåvor särskilt väl. Än mindre vet vi vad som får människor att vilja överföra ekonomiska resurser, eller hur stora belopp, till sina barn. Sådan information kan ge oss en bild av förmögenhetsfördelningen i Sverige och även vara en grund för offentliga försök att vilja utjämna sådana skillnader, menar Henry Ohlsson.
Varje år överförs i Sverige uppskattningsvis mellan 50 till 100 miljarder kr från avlidna till deras arvingar. Närmare information än så har man inte, då det inte finns någon samlad redovisning av kvarlåtenskap och arv i Sverige.
Databasen kommer att byggas upp med hjälp av Skatteverkets arvsskatteregister . Informationen ska sedan länkas samman med databaser som SCB redan har och på så sätt kan den svenska förmögenhetsstatistiken både förbättras och kvalitetssäkras.

Ytterligare forskare
Tre andra forskare från Uppsala universitet har också fått medel från Vetenskapsrådet för att bygga databaser. Maria Ågren, professor i historia, har fått ca 2,5 miljoner kr för en ”svensk databas för genus och arbete, c 1550-1800” och Thorleif Pettersson, professor i religionssociologi har fått drygt en miljon kr för en databas om ”den femte insamlingsvågen 2006-2007”. Erik Kjellberg, professor i musikvetenskap, har också fått 215 000 kr för digitaliseringen av Dübensamlingen.

Senast uppdaterad: 2021-03-24