Publiceringssystemet Diva - bland de tio bästa i världen

26 februari 2008

På världsrankingen över öppna digitala arkiv "Directory of World Repositories" hamnar publiceringssystemet Diva portal på femte plats och Uppsala universitets egen Diva på tionde plats.

Listan från ”Directory of World Repositories” rankar både ämnesarkiv och universitetsarkiv och är ett mått på vad som finns i arkiven, hur mycket som finns och hur bra arkiven är på att synliggöra publikationerna.

Toppar listan gör det äldsta och mest kända ArXiv.org, som är ett ämnesarkiv inom bl a fysik, matematik och datavetenskap, och som funnits sedan 1991.

Diva portal, som alltså hamnar på femte plats i rankingen, är en gemensam portal som skapats mellan Uppsala universitet och ett antal andra universitet i Sverige. Alla dessa universitet använder således Diva publiceringssystem med gemensamt gränssnitt och källa för spridning av metadata för publicerade dokument.

Diva (digitala vetenskapliga arkivet) vid Uppsala universitet - som hamnar på tionde plats på listan - är ett sökbart arkiv över alla publicerade dokument vid Uppsala universitet, för att lagra dessa dokument på ett säkert sätt. Arkivet ska vara kompatibelt med bibliotekskatalogen och andra relevanta söktjänster.

Senast uppdaterad: 2021-03-24