WHO samverkar med nätverket ReAct i kamp mot antibiotikaresistens

Pressmeddelande
17 mars 2016

Denna vecka presenterar nätverket ReAct vid Uppsala universitet den ”Toolbox” man utvecklat för att stödja olika aktörer i kampen mot antibiotikaresistens för ett WHO-möte i Marocko. Verktyget rekommenderas av WHO.

WHO antog förra året en handlingsplan för kampen mot antibiotikaresistens och samma år lanserade det globala nätverket ReAct en ”Toolbox” med råd och checklistor för aktörer som vill agera mot antibiotikaresistens. Nu rekommenderas det av WHO när medlemsländerna ska implementera egna nationella handlingsplaner.

Mötet i Marocko arrangeras av WHO EMRO (Eastern Mediterranean Region) som har 22 medlemsländer i Mellanöstern och Nordafrika. Deltagarna är praktiker och beslutsfattare och kommer från en rad olika organisationer inom regionens länder. Ett av syftena är att ge deltagarna verktyg för att implementera egna nationella handlingsplaner, baserade på WHO:s handlingsplan, i sina respektive länder.

- Det är hedrande att WHO finner vår Toolbox användbar och att vi är glada om vi kan hjälpa länderna i deras arbete, säger Anna Zorzet, koordinator för ReAct Europa och verksam vid Uppsala universitet.

ReAct Toolbox är en webbaserad resurs som samlar kunskap, råd och checklistor som stödjer kampen mot antibiotikaresistens.

Läs mer på ReActs webbplats.

För mer information, kontakta:

Anna Zorzet, Koordinator ReAct Europe, e-post: anna.zorzet@medsci.uu.se, tel: 018-471 6676

Bronwen Holloway, projektledare Toolbox, ReAct Europe, e-post: bronwen.holloway@medsci.uu.se, tel: 070-032 55 26

Senast uppdaterad: 2021-03-24