Pengar till forskning om hållbar utveckling

29 februari 2008

Centrum för hållbar utveckling får 2,8 miljoner kr per år under tre år, för att forska om hållbara globala produktions- och konsumtionsmönster. Bakom finansieringen står Vetenskapsrådet, Formas och Rymdstyrelsen.

- Det är jätteroligt och projektet ligger helt i linje med det tvärvetenskapliga synsätt som ska prägla centrum, säger projektledaren Eva Friman, föreståndare för centrum för hållbar utveckling som är ett samarbete med Uppsala universitet och SLU.
Under tre år får forskargruppen på nio personer (varav fem är från Uppsala universitet) 2,8 miljoner kronor årligen för forskning om ”Hållbara globala produktions- och konsumtionsmönster: Vilken betydelse har nords värderingar och konsumtionsmönster för hållbar produktion i syd?”
Den gemensamma utlysningen från Vetenskapsrådet, Formas och Rymdstyrelsen har resulterat i att tio av 75 forskningsprojekt får stöd - och fokus ligger på klimatforskning. Totalt delar man ut 66 miljoner kronor under tre år.

Olika fallstudier
Forskningsprojektet vid centrum för hållbar utveckling ska studera hur konsumtionsmönster och värderingar i höginkomstländer påverkar möjligheten för social, ekonomisk och ekologisk hållbar produktion i låginkomstländer. Här ska tvärvetenskapliga teoretiska ansatser, systemekologi, ekologisk ekonomi och politisk ekonomi, kombineras med olika deltagandemetoder. Med hjälp av fallstudier av olika resurser och samhällen (som karaktäriseras av global export och handel) ska forskarna analysera dagens situation och föreslå alternativa och hållbara produktionsmönster för framtiden.

Senast uppdaterad: 2021-03-24