Internationell konferens om trafficking vid Uppsala universitet

Pressmeddelande
30 mars 2016

Människohandel, trafficking, är en grov kränkning av mänskliga rättigheter. Människohandeln påverkar miljoner av individer runtom i världen, inklusive barn. För att bekämpa dessa brott krävs bättre kunskap. Den 12 och 13 april hålls en internationell konferens om trafficking vid Uppsala universitet. Där träffas bland andra toppforskare och företrädare för inflytelserika organisationer för diskussioner om kunskapsläget idag och hur människohandel bekämpas på bästa sätt.

Konferensen “Human Trafficking in the 21st Century” samlar forskare från olika fält samt tunga aktörer från flera olika organisationer. Bland annat kommer Kajsa Wahlberg, Sveriges nationella rapportör om människohandel, att diskutera varför det är viktigt att identifiera offren för människohandel. Kristiina Kangaspunta, som ansvarar för the Global Report on Trafficking in Persons Unit vid FN-kontoret UNODC, talar om globala trender och mönster för människohandel.

Organisationen World Childhood Foundation finns också representerad vid konferensen. Hedersordförande H.M. Drottning Silvia kommer att hålla ett anförande och biträdande generalsekreterare Britta Holmberg talar under rubriken Building resilience through holistic support to families at risk – prevention and community reintegration.

Representanter från UNHCR, Council of the Baltic Sea States och Council of Europe's Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings kommer också att delta.

Forskare från flera olika svenska och utländska universitet talar under konferensen andra dag. Lauren McCarthy från University of Massachusetts Amherst tar upp frågan om kvinnor som förövare i den ryska människohandeln. Karin Åström från Umeå universitet lyfter frågan om vad som egentligen är syftet med den svenska lagen – att bekämpa människohandel eller att skydda offren? Lena Holmqvist, Uppsala universitet, redogör för det rådande svenska rättsläget.

Det är främst konferensens första dag som vänder sig till en extern publik. Pressanmälan krävs, då utrymmet är begränsat. Allmänheten välkomnas i mån av plats. Hela programmet kommer att hållas på engelska.

Läs hela programmet på konferensens webbplats.

Tid: 12 april 2016 kl. 10.00 – ca 18

Plats: Ihresalen, Campus Engelska Parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala
(13 april kl. 10.00 – 16.20 i Aula minus, Gustavianum)

För frågor om evenemanget kontakta: 

Jevgenija Gehsbarga, tel: 070-4250827, e-post: Jevgenija.Gehsbarga@ucrs.uu.se, eller
Dominika Borg Jansson, tel: 018-471 1698, e-post: dominika.borg@ucrs.uu.se

För ackreditering maila: presskontakt@uadm.uu.se

Personer ur allmänheten som önskar delta i konferensen anmäler sig till: jevgenija.gehsbarga@ucrs.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24