Avknoppningsföretag vann pris i London

5 mars 2008

Chromogenics Sweden AB, som är ett avknoppningsföretag från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, har vunnit en prestigefylld utmärkelse för bästa innovation från ett universitet inom området ”New Energy".

Företaget grundades 2003 som en naturlig fortsättning på över 20 års forskning och utveckling av professor Claes-Göran Granqvist och hans grupp vid Ångströmlaboratoriet. Med riskkapital från DuPont Ventures samt Volvo Technology Transfer har ChromoGenics påbörjat uppbyggnaden av produktion av högteknologisk tunn plastfolie där ljusgenomsläppligheten enkelt kan relgeras för olika ändamål. Första produkten - ett motorcykelvisir där föraren lätt och snabbt kan reglera mörkergraden - släpps i juli på den amerikanska marknaden. Ett område man annars satsar stort på är att med hjälp av folien minska värmeinstrålningen genom fönster, och därmed behovet av luftkonditionering, i varma länder. 

- Den här utmärkelsen är ytterligare ett bevis på den potential som finns i tekniken, säger Lars Jonsson vid Uppsalas utvecklingsbolag UUAB, som var med och bildade företaget.  

 Det är roligt att ha fått följa hur en världsledande forskning från Uppsala universitet nu utvecklats till konkreta produkter som kommer till nytta i samhället. 

Utmärkelsen Rosenblatt New Energy Award ges till det projekt, med universitetsbakgrund, som bidragit med bästa innovation till energisektorn under året. Bland finalmotståndarna fanns projekt från framstående Oxford University och Imperial College i London. 

UUAB äger idag drygt 10 procent av bolaget.

Senast uppdaterad: 2021-03-24