Universitetet tar över Studenthälsans hälsovårdsmottagning

Pressmeddelande
21 april 2016

Vid dagens möte med konsistoriet (universitetets styrelse) beslutades att den hälsovårdsmottagning som idag drivs av Studenthälsan i Uppsala ska införlivas i universitetet. Konsistoriet beslutade också om ett program för samverkan.

Uppsala universitet har enligt högskoleförordningen ansvar för att studenterna har tillgång till förebyggande hälsovård för att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa. Hittills har universitetet haft ett avtal med Studenthälsan i Uppsala om sådan vård.

Konsistoriet har idag beslutat att universitetet ska inrätta en hälsovårdsmottagning för studenter och erbjuda Studenthälsan i Uppsala att överta dess mottagningsverksamhet. Studenternas synpunkter och önskemål kommer att tas tillvara genom en referensgrupp. Efter övertagandet kommer besöken att vara kostnadsfria.

Universitetet vill även bedriva motionsverksamhet för studenter i egen regi men för att detta ska vara möjligt måste universitetet kunna ta betalt för träningskort. Universitetet har därför ansökt om ett så kallat avgiftsbemyndigande från utbildningsdepartementet. Något beslut har ännu inte fattats.

- Att må bra är viktigt när man studerar och studenthälsan är en viktig verksamhet för universitetet, det gäller både hälsovården och den mer förebyggande motionsverksamheten. Vi vill nu ta ansvar för helheten. Därför har vi ansökt om ett avgiftsbemyndigande för motionsverksamheten hos utbildningsdepartementet, säger rektor Eva Åkesson

Vid mötet fattades även beslut om ett nytt universitetsgemensamt program för samverkan. Programmet handlar i första hand om universitets organiserade samverkan med företag, organisationer, myndigheter och andra samhällsinstitutioner och syftet med programmet är stimulera, stärka och utveckla universitetets samverkan med det omgivande samhället. Det ska också komplettera det samverkansarbete som äger rum på fakultets- och områdesnivå. Programmet pekar bland annat ut ett antal områden där det finns mycket att vinna på att universitetets olika delar arbetar tillsammans med samverkan. Till exempel gäller det skapandet och utvecklandet av strategiska partnerskap och stimulering och stöd till samverkansinitiativ.

- Det nya programmet understryker att samverkan med det omgivande samhället skall vara en integrerad del av forskningen och utbildningen vid Uppsala universitet och att syfte med samverkan är ömsesidig nytta, säger prorektor Anders Malmberg.

För frågor, kontakta ledningen via kommunikationsdirektör Pernilla Björk, mobil: 070-291 15 07, pernilla.bjork@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-24