Läkemedel i miljön risk för grodors reproduktion

13 februari 2014

Grodor är mycket känsliga för progestagena läkemedel i miljön. Honor som får simma i vatten med sådana ämnen får skadliga effekter på reproduktionsorganen. Det visar en ny avhandling vid Uppsala universitet.

Ett stort antal mediciner som människor och djur äter släpps ut med avloppsvattnet och hamnar i naturen. Progestagen är en typ av hormonell medicin som används i bl.a. p-piller och hormonbehandling vid klimakteriebesvär. Flera sådana ämnen har påvisats i sjöar och vattendrag i en rad länder. Eftersom detta är miljöer där grodor parar sig och föder upp sina yngel är det troligt att grodor då utsätts för dessa ämnen. Moa Säfholm, doktorand vid avdelningen för miljötoxikologi, Uppsala universitet, har visat att tre olika progestagena läkemedel kan störa fortplantningsförmågan hos hongrodor vid koncentrationer som är uppmätta i naturen. Forskargruppen ingår i ett stort forskningsnätverk (MistraPharma) som syftar till att identifiera miljörisker förknippade med användning av läkemedel. En av avhandlingens delstudier har tidigare publicerats i tidskriften Aquatic Toxicology.

- Studierna i min avhandling är de första som visar att progestagena läkemedel i miljön kan ha skadlig effekt på grodor, säger Moa Säfholm.

Vuxna honor som blivit utsatta för någon av de tre progestagenerna levonorgestrel, norethindron, eller progesteron under 4 veckor hade hämmad äggutveckling jämfört med honor som simmat i rent vatten, vilket betyder att deras möjlighet till fortplantning hade försämrats. Honliga grodyngel som får simma i vatten med låga koncentrationer av läkemedlet levonorgestrel, inte mycket högre än de som är uppmätta i naturen, saknade äggledare vilket gör dem sterila. Inga effekter sågs på testikelutvecklingen eller hanlig fertilitet. Forskargruppen har påvisat detta hos afrikansk klogroda (Xenopus tropicalis). Det är under yngelstadiet som reproduktionsorganen börjar utvecklas hos grodor, en process som styrs av hormonsystemet. Sammanfattningsvis visar avhandlingen att både yngel och vuxna grodor är känsliga för påverkan av progestagener och att hongrodor är mer känsliga än hangrodor. Resultaten visar vidare att miljömässiga halter av progestagener kan utgöra ett allvarligt hot mot fortplantningen hos vilda grodor.

- Det är känt att vilda fiskar och fåglar har påverkats negativt av läkemedel i miljön. Våra resultat visar att även grodor kan påverkas, säger Moa Säfholm.

Disputationen äger rum den 14 februari. För mer information, kontakta Moa Säfholm (fd Kvarnryd), tel: 018-471 64 29, mobil: 073-730 47 94, e-post: moa.kvarnryd@ebc.uu.se


Senast uppdaterad: 2021-03-24